Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

DE EUROPESE AUTOPRIJZEN IN 2004 (MEI 2005)

Uit de index van PricewaterhouseCoopers en eurocarprice.com betreffende de prijs van de nieuwe auto's blijkt dat de kleinhandelsprijzen van de autovoertuigen in België 2% lager lagen dan het gemiddelde van de landen van de eurozone.

Dit indexcijfer houdt rekening met de kleinhandelsprijs (d.i. de fabrieksprijs, inclusief alle belastingen) van meer dan 100 representatieve wagens in 19 Europese landen.

De neerwaartse trend van de prijzen zette zich in 2004 door, aangezien de gemiddelde prijs, exclusief belastingen, van de wagens in Europa maar 0,8% hoger was dan een jaar voordien. Een prijsstijging die natuurlijk kleiner was dan die van het algemene indexcijfer in de diverse landen.

Zo is in de loop van de jongste twaalf maanden de gemiddelde kleinhandelsprijs van een wagen in West-Europa gestegen met 2,4%. De sterkste evolutie van de prijzen, inclusief alle belastingen, van de nieuwe wagens werd waargenomen in Polen, waar de tarieven de jongste twaalf maanden met 3,9% stegen.

Omgekeerd werd de zwakste evolutie van diezelfde prijzen opgetekend in Hongarije, waar de kleinhandels- prijzen met 2,4% zakten. Qua evolutie hebben de prijzen, inclusief alle belastingen, van de nieuwe wagens in Europa momenteel de neiging langzamer te stijgen dan een jaar geleden.

Convergentie van de prijzen in de EU

Duitsland blijft het duurste land van de eurozone. Het prijsverschil tussen de duurste markt (Duitsland) en de goedkoopste (Griekenland) bedraagt 20%. De prijzen, exclusief belastingen, in West-Europa blijven schommelen samen met de wisselkoersen, maar met een verschil tussen de markt met de hoogste prijs en die met de laagste prijs dat sinds 2000 van 56% is gedaald tot 30%. Men heeft een convergentie kunnen vaststellen in de prijzen op de markten van de landen die recentelijk tot de EU zijn toegetreden: de prijzen, exclusief belastingen, in de Tsjechische Republiek en Polen lagen respectievelijk 10% en 21% lager dan het gemiddelde van de eurozone begin 2004; op dit ogenblik liggen zij 5% en 3% lager. Ten gevolge van de prijsstijgingen stelt men echter eveneens een tragere groei vast van de verkopen op de Oost-Europese markten.

Tendensen segment per segment

De sterkste gemiddelde stijging van de markt inzake prijzen, exclusief belastingen, was voorbehouden aan het segment van de 4x4: 4,8%. Het meest stabiele marktsegment daarentegen was dat van de stadswagentjes waar de gemiddelde prijs met 2,4% zakte. De schommelingen van de gemiddelde prijzen in de belangrijkste segmenten (qua volume) waren 0% voor het segment van de stadswagentjes, 1,1% voor het segment van de gemiddelde vierdeurs uit de lagere prijsklasse, 0,8% voor het D-segment van de gemiddelde vierdeurs uit de hogere prijsklasse en 3,2% voor het segment van de vierdeurs uit de topklasse.

Basisprijzen


Verhouding basisprijs buiten belasting

Er is rekening gehouden met de schommelingen van de basisprijs, exclusief belastingen, van de voertuigen die werd aangepast om de verschillen qua kenmerken en uitrusting tussen de markten weer te geven.

De index 100 is de gemiddelde prijs, exclusief belastingen, voor alle landen van de eurozone.

De basisprijs (exclusief belastingen) is niet alleen de referentie waarop elke tariefstructuur van de constructeur of van de invoerder van een voertuig gebaseerd is, maar hij heeft ook het allergrootste belang indien men het grensoverschrijdende commerciële potentieel ('cross border trading') beschouwt, aangezien de belastingen worden betaald in het land van bestemming, ongeacht dat van de aankoop.

 • Bij landen van de eurozone deden de sterkste prijsstijgingen, exclusief belastingen, in vergelijking met 2003 zich voor in Spanje (1,9%) en Frankrijk (1,7%).
 • Duitsland (0,4%) en België(0,8%) kenden de laagste jaarlijkse groeipercentages van de eurozone.
 • Wanneer de in Duitsland gehanteerde prijzen worden aangepast om rekening te houden met de volumeschommelingen van de markt en met de 'mix', resulteert het netto-effect in een daling met 0,6%. Op diezelfde manier zien we in Griekenland een daling met 0,4% van zijn aangepaste prijzen, exclusief belastingen.
 • In de landen die niet tot de eurozone behoren, lagen de gemiddelde fabrieksprijzen in Groot- Brittannië2,0% hoger. Wanneer men rekening houdt met de wijzigingen inzake marktvolume en de producten-'mix' waren de prijzen van de Engelse markt maar 0,7% hoger dan 12 maanden voordien. De aangepaste prijzen in Noorwegen stegen met 14%, terwijl zij in Zweden 0,9% hoger lagen dan vorig jaar, waardoor een einde kwam aan een periode van prijsdalingen die enkele maanden duurde.
 • Onder de landen van de eurozone heeft Griekenland de laagste gemiddelde prijzen, nl. 14% onder het gemiddelde van de eurozone. Gevolgd door Finland waar de prijzen, exclusief belastingen, 11% onder het gemiddelde liggen.
 • In de loop van de jongste 12 maanden zijn de prijzen, exclusief belastingen, van de nieuwe wagens in heel West-Europa overigens met 1,3% toegenomen.

Index van de prijzen, inclusief alle belastingen

Deze index geeft het standpunt van de consument weer. Hij neemt de kleinhandelsprijs op van de voertuigen in concessie, alle belastingen inbegrepen, in elk land en weegt die volgens het volume van de verkopen. De index 100 vormt de gemiddelde prijs in de landen van de eurozone.

 • In West-Europa stegen de verkoopprijzen aan de consument in 2004 met ongeveer 2,4% (ter vergelijking en nog altijd op jaarbasis bedroeg deze groei 2,6% in november 2004 en 4,2% in juli 2004).
 • In de eurozone stegen de prijzen gemiddeld met 2,1%. Spanje (3,3%) en Nederland (3,4%) kenden de sterkste hausse, terwijl Finland de geringste stijging noteerde (0,5%).
 • Buiten de eurozone en op jaarbasis stegen de prijzen in Polen met 3,9%. Ook Zweden vertoonde een opwaartse trend (3%).

Prijsindex alle taxen inbegrepen
 • De zwakste groei buiten de eurozone werd opgetekend in Noorwegen (2,1%), terwijl de prijzen in de Tsjechische Republiek en in Hongarije respectievelijk met 0,3% en 2,4% daalden.
 • De verkoopprijzen in Europa vertonen duidelijk regionale bijzonderheden. De prijzen zijn doorgaans hoog in de Scandinavische landen, gelet op de belastingtarieven die daar worden toegepast.
 • Zo heeft Denemarken de hoogste prijzen (inclusief belastingen) met meer dan het dubbele van de gemiddelde prijs van de eurozone. Dit is te wijten aan het uitzonderlijk hoge belastingniveau in dit land: gemiddeld 178% en tot 230% op bepaalde luxevoertuigen.

Bronnen: Eurocarprice.com, PricewaterhouseCoopers


Belastingniveau in % van de prijs

Link:

Het volledige dossier 'De Europese autoprijzen in 2004' downloaden in PDF-formaat

Twitter

RT @bagvermeulen: Duitse groene mobilteits NGO @vcdev keurt naast EVs en hybrides ook weer moderne #diesel auto's goed. #technologieneutraa…


Lire

RT @moto_be: https://t.co/PFsDE3zBBq - Inschrijvingen motoren en scooters blijven stijgen https://t.co/sJl3cVAS69


Lire


RT @moto_be: https://t.co/PFsDE3zBBq - Les immatriculations de motos et de scooters poursuivent leur progression https://t.co/2nUAGtt4nv


Lire

@o_brahy @AutoTrendsMag En effet. Voici un complément d'infos par l'un des participants : https://t.co/Xr7vVgqrlP


Lire