Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

DE MOTORMARKT IN 2004 (JULI 2005)

Na een plotse daling van het aantal nieuwe motorfietsen in 1999 en 2000, klimmen de inschrijvingscijfers de voorbije 3 jaar opnieuw gestaag. Eind 2004 is de teller blijven staan op 25.055 nieuwe motorfietsen. Dat is 12,7% beter dan in 2003.

Daarmee heeft België minder last van economische fluctuaties dan bijvoorbeeld Duitsland, waar de cijfers in 2004 terugliepen met zowat 27%.

Na een constante groei over een periode van 10 jaar is er nu een kleine knik gekomen bij de tweedehandse motorfietsen. Terwijl de cijfers in 2003 nog piekten met 61.516 registraties werden voor 2004 59.959 tweedehandse motoren ingeschreven; een daling met 2,5%.

Bij de bromfietsen en scooters met een 50cc-motor stellen we de laatste jaren een voortdurende daling vast. In 2004 gingen de leveringscijfers aan de vakhandel achteruit met zo’n 15% tot zo’n 17.500 stuks. De bromfietsen met versnellingen doen het dan weer beter: + 4,3%.

Types motoren

Een vergelijking tussen de jaren 2003 en 2004 leert dat vooral de trails populairder zijn geworden (+29,7%). Doordat deze motoren iets hoger op hun poten staan, is het ook mogelijk om er onverharde paden mee te verkennen. Belangrijk is de stijging met 23% bij de scooters tot 125cc. Dit wijst op een toename van het aantal mensen dat een scooter verkiest als alternatief vervoermiddel om de files te ontwijken in het pendelverkeer. In Antwerpen, met de omvangrijke wegenwerken aan de ring, werden in 2004 bijna 3 keer zoveel scooters verkocht als het jaar voordien. Het enthousiasme voor de naked bikes is toegenomen (+16,3%), dat voor de customs (-13,7%) taant. (zie grafiek 2)

Man-vrouw

In 2004 werden 11,5% meer motorfietsen ingeschreven op de naam van een vrouw dan het jaar voordien; bij de mannen bedroeg de stijging 7,9%. Langzamerhand kiezen meer vrouwen voor een gemotoriseerde tweewieler, vooral voor de naked bikes (32%) en scooters tot 125cc (19%). (zie grafiek 3)

Rijbewijzen

De populariteit van het motorrijden kan ook worden afgemeten aan het aantal rijbewijzen. In 2003 hebben ruim 5 keer meer motorrijders een rijbewijs behaald dan de jaren voordien. Toch kan die stijging niet volledig aan een grotere belangstelling voor motorrijden worden toegeschreven. Een bijkomende factor is de invoering van het verplichte rijexamen in 1989. De jongere generatie, die na 1989 zijn rijbewijs voor de auto heeft gehaald, is verplicht een theorie- en praktijkexamen voor de motor af te leggen. De sterke stijging in het aantal rijbewijzen zou kunnen betekenen dat de invoering van het verplichte examen geen drempel is om te gaan motorrijden. (zie grafiek 4)

Het slaagpercentage voor het motorexamen ligt zeer hoog. In 2003 slaagde maar liefst 81% van de kandidaten voor het motorexamen, terwijl voor het rijbewijs B slechts 55,7% van de kandidaat-automobilisten positief werd geëvalueerd. Het hoge slaagcijfer is deels te danken aan de hoge motivatie van de kandidaten om te slagen, maar het betekent ook dat ze goed worden opgeleid. Bovenstaande cijfergegevens tonen aan dat de motormarkt het in Belgiëerg goed doet. De markt blijft op een erg hoog niveau presteren, het motorpubliek wordt breder, voornamelijk door het toenemend aantal dames dat met de motor begint te rijden, en de diversiteit van het aanbod neemt toe. Bovendien blijkt de invoering van een verplicht theoretisch en praktisch rijexamen geen rem te zijn op de populariteit.

Het volledige dossier "De motormarkt in 2004" downloaden in PDF-formaat.

Automotive Guide