Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

E-CALL: AUTOMATISCHE NOODOPROEPSYSTEMEN IN NIEUWE AUTO'S (JULI 2005)

De Europese Commissie en de constructeurs van voertuigen zijn op 3 februari 2005 overeen gekomen om vanaf 2009 alle nieuwe voertuigen in de Europese Unie uit te rusten met een noodoproepsysteem.

e-Call: automatische noodoproepsystemen in nieuwe auto’s

Reeds in augustus 2004 werd hiertoe een eerste aanzet gegeven met de ondertekening van een intentieverklaring door de drie betrokken partijen : de Europese Commissie, de vereniging van Europese auto-, bus- en vrachtwagen constructeurs (ACEA) en ERTICO (1), een publiek-privaat partnerschap ter bevordering van de invoering van intelligente verkeerssystemen.

Een studie uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie heeft aangetoond dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers met 10% verminderd kan worden door de responstijd bij verkeersongevallen te verkleinen. Een nauwkeurige positie van het ongeval is in 40% van de oproepen niet voorhanden. Binnen de Europese gemeenschap kunnen dus jaarlijks 4000 (1) mensenlevens gered worden mits een infrastructuur die een snelle, liefst automatische, positiebepaling van een ongeval doorgeeft aan de opgeroepen hulpdiensten.

 

Met de ondertekening van de intentieverklaring, het zo genaamde Memorandum of Understanding, worden de eerste stappen gezet om autoconstructeurs, telecomoperatoren, verleners van noodhulp maar ook de bevoegde instanties van de Europese Commissie bij elkaar te brengen. Samen definiëren ze een gemeenschappelijk kader voor e-call met daaraan gekoppeld een tijdschema.

Dit initiatief past uiteraard in de bredere doelstelling van 2001 om een halvering van het aantal dodelijke slachtoffers tegen 2010, te bekomen. Naast actieve veiligheidsmaatregelen (ongevallen voorkomen) en passieve maatregelen (gevolgen verminderen), vormt het e-call systeem het derde luik van maatregelen die onze dagelijkse mobiliteit veiliger maken en moet vrijwaren voor de komende jaren.

 

Onderzoek in het kader van E-merge project toont aan dat zeer veel tijd verloren gaat bij mondelinge communicatie van de persoon die het ongeval meldt en de noodhulp centrale. Om voor de hand liggende redenen zoals stress en het niet vertrouwd zijn met de omgeving, neemt de melding teveel tijd in beslag en kan de lokatie bovendien slechts met beperkte nauwkeurigheid genoteerd worden.

Resultaten van de STORM (2) studie tonen aan dat kostbare tijd gewonnen wordt door positiegegevens te combineren met het gesproken bericht.

De effecten van actieve en passieve veiligheidsmaatregelen hebben de veiligheid van voertuigen aanzienlijk vergroot. Ondanks toenemende mobiliteit zien we dat deze inspanningen bijdragen tot een vermindering van verkeersslachtoffers.

FEBIAC is van mening dat ook een snelle en nauwkeurige interventie van de diverse hulpdiensten een positieve bijdrage kan leveren tot de verkeersveiligheid in het algemeen en bovendien essentieel is om de doelstelling van de Belgische regering (halvering van het aantal verkeersslachtoffers in België in 2010) te behalen.

 

Daarom vragen wij dat de Belgische overheden hun steun expliciet toezeggen aan het Europese e-call project door :

  • De communicatie-infrastructuur van de diverse noodhulpdiensten onder de loupe te nemen.
  • De dienstverleners van mobiele communicatie in België aan te sporen om hun infrastructuur open te stellen, eventueel aan te passen, om positiebepaling van noodoproepen mogelijk te maken.
  • Werk te maken van regelgeving die de wet op privacy aanvult ten einde de positiegegevens van noodoproepen beschikbaar te maken voor het Europese E-call netwerk.

 

(1) ETSC rapport: Transport Safety Performance in the EU – A statistical overview 2003 (2001 statistics)
(2) STORM: Stuttgart Transport Operation by Regional Management

Het volledige dossier "e-Call: automatische noodoproepsystemen in nieuwe auto’s " downloaden in PDF-formaat.

Twitter

#SamenOpHetSalon #TousEnsembleAuSalon https://t.co/IOsDrM3fzu


Lire

RT @ThibautDN: Philippe Dehennin on stage to launch Inspiring Talks by #WeAreMobility and @FEBIAC_fr @FEBIAC_nl around #futureofmobility #s…


Lire


Le 97e #BrusselsMotorShow a accueilli ce mercredi son 222.222e visiteur. L'occasion de célébrer cette famille venue… https://t.co/Ew2IpJshgp


Lire

Encore 4 jours pour découvrir le Palais Dream Cars dans le cadre du 97e #BrusselsMotorShow. Be there ! @AutoSalonBe https://t.co/PTZvYvyVUn


Lire