Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

WAT IS EEN QUAD (SEPTEMBER 2006)

Quads zijn vierwielige motorvoertuigen, in alle maten en gewichten met heel uiteenlopende toepassingen. In tuinbouwbedrijven, bij bosexploitatie of op een boerderij zijn het nuttige werkpaarden die aanhangwagens, werktuigen en machines kunnen trekken.

Sporters betwisten met elkaar behendigheidsproeven op aangepaste terreinen, maar ook gewoon op de openbare weg kan je altijd een quad kruisen. Steeds meer mensen hebben belangstelling voor quads en daardoor verschijnen op de markt ook meer “leisure”- versies, bedoeld voor “fun & pleasure”.

4 soorten quads

Een eerste categorie van quads wordt ingeschreven als landbouwvoertuig. Deze quads zijn specifiek gehomologeerd als landbouwtractor of als voertuig voor traag vervoer (en zijn voornamelijk bedoeld voor het trekken of vervoeren van werktuigen, machines en aanhangwagens):

 • Dragen de nummerplaat van een auto;
 • Zijn uitgerust met een zwaailicht;
 • Zijn beperkt tot 40 km/u;
 • Een autorijbewijs is verplicht (niet voor landbouwers, maar dan alleen voor het kortste traject tussen het landbouwbedrijf en de velden; wie
  geboren is na 1 september 1986 moet wel via het theorie-examen een certificaat behalen);
 • Het dragen van een helm is verplicht (niet voor landbouwers, maar dan alleen voor het kortste traject tussen het landbouwbedrijf en de velden).

Een tweede groep quads zijn de lichte vierwielers. In de praktijk worden ze ongeveer als bromfietsen klasse B behandeld. Ze moeten gehomologeerd zijn voor gebruik op de openbare weg (goedgekeurde verlichting, knipperlichten, toeter; dit alles gestaafd door een gelijkvormigheidsattest):

 • Zonder nummerplaat;
 • De motoren zijn beperkt tot 50cc of 4kW;
 • De maximale snelheid is 45 km/u;
 • De lege maximale massa is begrensd op 350kg;
 • Een autorijbewijs (B) volstaat; anders moet men een rijbewijs voor de bromfiets behalen (A3);
 • 16 jaar is de minimumleeftijd;
 • Het dragen van een helm is verplicht.

Een derde groep quads zijn de zware vierwielers. Ze worden ongeveer beschouwd als motorfiets, ze moeten gehomologeerd zijn voor gebruik op de openba-
re weg (goedgekeurde verlichting, knipperlichten, toeter; dit alles gestaafd door een gelijkvormigheidsattest):

 • Dragen een nummerplaat van een motorfiets;
 • Maximaal nettovermogen van 15 kW, geen beperking op cilinderinhoud!
 • De lege maximale massa is beperkt tot 400kg (of 550kg voor voertuigen die voor transport van zaken zijn voorbestemd);
 • Een autorijbewijs (B) is vereist; men hoeft geen motorrijbewijs (A) te behalen; een motorrijbewijs alleen volstaat overigens niet om met een zware
  vierwieler te rijden;
 • 18 jaar is de minimumleeftijd;
 • Het dragen van een helm is verplicht.
 • Tenslotte zijn er nog de quads die niet voor gebruik op de openbare weg worden gehomologeerd en die dan ook alleen op privé terrein mogen worden gebruikt. Hiervoor bestaan geen specifieke verplichtingen. Het dragen van een helm en beschermende kledij is wel aan te raden.
  Op de meeste quads kan/mag je geen passagier meenemen, tenzij dit uitdrukkelijk op het gelijkvormigheidsattest (COC) vermeld staat. In dat geval zal de quad ook een aangepast zadel en handgreep voor de passagier hebben.

Waar rijden?

Niet-gehomologeerde quads mogen alleen maar op privé terrein of op specifieke circuits rijden. Gehomologeerde quads (te herkennen aan een geschikte uitrusting met goedgekeurde verlichting, knipperlichten en een toeter) mogen op alle openbare wegen rijden (tenzij er een specifieke verbodsbepaling van kracht is) en zoals de andere weggebruikers moeten ook quadrijders de algemene regels van de wegcode respecteren. Geen enkele quad is
toegelaten op snelwegen of autowegen.

Tips

Tips voor een veilig en respectvol gebruik van een quad, offroad-motor of enduro:

 1. Het instructieboekje van de fabrikant geeft een heleboel nuttige tips voor een goede beheersing van je quad; bij sommige merken is zelfs een DVD ter
  beschikking.
 2. Beschermende kledij oogt niet alleen stoer, maar is ook comfortabel en veilig.
 3. Je krijgt respect van zwakke weggebruikers zoals ruiters, wandelaars en mountainbikers door te vertragen wanneer je hen nadert (of leg zelfs even je motor stil). Geniet ten volle van je quadtochtjes in de vrije natuur, maar maak er geen dolle rit of wedstrijd van.
 4. Monteer niet op eigen initiatief vervangonderdelen (bv. open uitlaat) op je quad, offroad-motor of enduro. Geluidshinder wekt alleen maar ongenoegen bij buurtbewoners. Ook een regelmatig onderhoud is belangrijk.
 5. Op de openbare weg kan de politie je controleren: rijbewijs, correcte homologatiekit, verzekering, inschrijvingsbewijs en nummerplaat. Uiteraard zijn ook alle verkeersregels van toepassing op een quad, off road-motor of enduro.
 6. Off-road-rijden doe je alleen op aangepaste wegen en terreinen; zeker niet in natuurreservaten of velden met landbouwgewassen.

Automotive Guide