Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

NOOD AAN FISCALE MAATREGELEN VOOR EEN VERSNELDE VERJONGING VAN HET MOTORPARK (MEI 2006)

Op de korte tijdspanne tussen de normen Euro 1 en Euro 3 voor motorfietsen zit een grote technologische vooruitgang met een drastische verlaging van de uitstoot van de belangrijkste vervuilende stoffen en een belangrijke vermindering van het benzineverbruik. Het aandeel van motorfietsen in de totale uitstoot door het wegverkeer ligt bijzonder laag. Intussen investeert de industrie verder om motorfietsen de komende jaren nog milieuvriendelijker te maken. De fabel dat motorfietsen het milieu negatief beïnvloeden dient definitief ontkracht te worden op basis van aantoonbare feiten die we in dit artikel nader toelichten.

Op de korte tijdspanne tussen de normen Euro 1 en Euro 3 voor motorfietsen zit een grote technologische vooruitgang met een drastische verlaging van de uitstoot van de belangrijkste vervuilende stoffen en een belangrijke vermindering van het benzineverbruik. Het aandeel van motorfietsen in de totale uitstoot door het wegverkeer ligt bijzonder laag. Intussen investeert de industrie verder om motorfietsen de komende jaren nog milieuvriendelijker te maken. De fabel dat motorfietsen het milieu negatief beïnvloeden dient definitief ontkracht te worden op basis van aantoonbare feiten die we in dit artikel nader toelichten.

Snelle technologische vooruitgang
Motorfietsen zijn al lang geen brandstofverslindende machines meer die wolken giftige rook ophoesten. Net zoals personenwagens moeten ze immers voldoen aan de strenge Europese emissienormen. Opvallend is dat de motorindustrie haar vroegere achterstand in korte tijd heeft weggewerkt; met een korter interval tussen de opeenvolgende normen voor motorfietsen dan tussen de normen voor auto’s. De auto-industrie moest al in 1992 aan de Euro 1-norm voldoen. Het is logisch dat eerst de automerken ter verantwoording werden geroepen door het veel grotere voertuigenpark en de overeenkomstige impact op het milieu. Pas 7 jaar later, in 1999, werd Euro 1 voor motorfietsen geïntroduceerd en Euro 2 in 2003. De evolutie naar de Euro 3-norm duurde bij de personenwagens 8 jaar en werd in 2000 verplicht gesteld. Hoewel de gemotoriseerde tweewielers pas begin 2006 aan de Euro 3-voorwaarden moesten voldoen, kreeg de industrie maar 6,5 jaar om de nodige technologische vooruitgang te boeken.

Uitstoot van emissies efficiënt aangepakt
Dankzij een reeks innovaties is de verbetering tussen Euro 1 en Euro 3 aanzienlijk: min 94% voor koolstofoxide en koolwaterstof (CO en HC), en min 50% voor stikstofoxide (NOx). Daarbij diende de motorindustrie rekening te houden met een duidelijke en steeds strengere definitie van de limietwaarden en de testmethodes. Verschillende nieuwe technologieën, specifiek aangepast voor motorfietsen, dienden te worden ontwikkeld: 2-wegs oxidatiekatalysator, bijkomende luchtinjectie, 3-wegs katalysator met zuurstofsensor, elektronisch motormanagement en benzine-injectie.

Personenwagens versus gemotoriseerde tweewielers
Een vergelijking tussen de emissies van personenwagens en gemotoriseerde tweewielers toont aan dat het resultaat van de Euro 3-norm voor wagens vergelijkbaar is met limietwaarden die in de norm voor motorfietsen worden verwacht (het totaal van de drie vervuilende stoffen is zelfs lager voor motoren). Een andere vaststelling. De gemiddelde CO2-uitstoot van benzinewagens ligt boven de hoogste CO2-waarde bereikt door motorfietsen. Hou dus bovendien in gedachten dat motorfietsen minder bijdragen aan het broeikaseffect doordat ze minder broeikasgassen uitstoten. Uiteraard heeft ook het verbruik een grote invloed op de milieu-impact. Het gemiddelde brandstofverbruik van benzinewagens ligt boven de hoogste niveaus van het verbruik bij motorfietsen. Gemotoriseerde tweewielers zijn slechts verantwoordelijk voor 1% van het brandstofverbruik door individuele transportmiddelen.

Verdere verbetering in de toekomst
In opdracht van de Europese Commissie hebben onafhankelijk experts van het ”Laboratory of Applied Thermodynamics”(LAT) van de Aristottle University of Thessaloniki een kosten/baten-analyse gemaakt over de rol van de gemotoriseerde tweewielers in de globale uitstoot van het wegtransport.

Ook de toekomstige evolutie van de emissies van de belangrijkste vervuilende stoffen werd onderzocht. LAT becijferde dat de emissies van motorfietsen een goede, en vaak zelfs betere, trend vertonen in vergelijking met de globale emissies van het wegverkeer, over de periode 1999 –2012.

In juli 2004 heeft LAT deze bevindingen gepubliceerd:

  • de bijdrage van motorfietsen aan de globale NOx-emissies is verwaarloosbaar met amper 0,5% van de totale emissies van het wegtransport, zelfs in stedelijke omgeving
  • de CO2-emissies van motorfietsen bedragen minder dan 1% van de globale emissies door het wegtransport en er wordt verwacht dat deze waarden tegen 2012 nog zullen dalen tot 0,6 à 0,7%. De gemiddelde CO2–emissie bedraagt 83,5 g/km voor motorfietsen en 126 g/km voor personenwagens
  • door de introductie van Euro 3 stabiliseert de uitstoot van koolwaterstoffen (HC); naarmate nieuwe voertuigen worden gecommercialiseerd en het park vernieuwd geraakt, zal het aandeel koolwaterstoffen blijven dalen
  • van de CO-emissies wordt verwacht dat ze tegen 2012 verder dalen tot 1,7%, maar ook vandaag al is hun invloed beperkt met een aandeel van slechts 2%.

Om de significante vooruitgang tot op heden aan te vullen, blijven de motorfabrikanten werken aan de verdere ontwikkeling van hun producten. Er wordt onder meer onderzocht hoe gegarandeerd kan worden dat motorfietsen in gebruik blijven voldoen aan de gestelde limietwaarden voor emissies en dat tijdens hun volledige levensduur. Ook het onderzoek naar de beperking van de hoeveelheid vluchtige stoffen die uit de brandstoftank (of tijdens het tanken) ontsnappen, blijft belangrijk. Een nieuwe Europese Richtlijn, waaraan de industrie sterk heeft bijgedragen, zal deze toekomstige vooruitgang harmoniseren. Verwacht wordt dat de Europese Commissie de Richtlijn nog dit jaar zal uitvaardigen.

Vernieuwing van het park
Doordat de Euro 3-norm pas sinds dit jaar van kracht is, zal het positieve effect ervan nog even op zich laten wachten. Tenzij de overheid een financiële tegemoetkoming doet om het park te vernieuwen. Wanneer motorrijders een bijdrage ontvangen bij aankoop van een nieuwe, minder-vervuilende motorfiets, zullen ze sneller hun oudere machine van de hand doen.

In de Italiaanse regio Lombardije (met hoofdstad Milaan) geeft de regionale overheid sinds oktober 2005 een subsidie:

  • € 100 voor de aankoop van een Euro-2-bromfiets
  • € 250 voor de aankoop van een Euro-2-bromfiets met een verbruik onder de 2,3l/100km.
  • € 150 voor de registratie van scooters en motorfietsen tot 125cc
  • € 250 voor de registratie van scooters en motorfietsen van 126 tot 255cc; en bijkomend € 50 voor de schrapping van een Euro-0-voertuig dat wordt vervangen.

Conclusie
De motorfabrikanten hebben in een recordtempo hun milieuachterstand op het vlak van emissies en verbruik ingehaald. De Euro 3-norm, die nog maar pas sinds januari van dit jaar van kracht is, betekent een grote sprong voorwaarts. Een effectieve verbetering voor het milieu is pas te realiseren wanneer deze nieuwe generatie motorfietsen in gebruik wordt genomen en oudere, meer vervuilende modellen vervangt. Daarom vragen we de overheid fiscale tegemoetkomingen om een versnelde verjonging van het voertuigenpark te realiseren.

Twitter

RT @bagvermeulen: Duitse groene mobilteits NGO @vcdev keurt naast EVs en hybrides ook weer moderne #diesel auto's goed. #technologieneutraa…


Lire

RT @moto_be: https://t.co/PFsDE3zBBq - Inschrijvingen motoren en scooters blijven stijgen https://t.co/sJl3cVAS69


Lire


RT @moto_be: https://t.co/PFsDE3zBBq - Les immatriculations de motos et de scooters poursuivent leur progression https://t.co/2nUAGtt4nv


Lire

@o_brahy @AutoTrendsMag En effet. Voici un complément d'infos par l'un des participants : https://t.co/Xr7vVgqrlP


Lire