Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

GIDS CO2: WAT IS CO2? (JANUARI 2007)

Uittreksel uit de Gids CO2, uitgave van FEBIAC, dit artikel beantwoordt de vragen die u stelt in verband met CO2

CO2 is de chemische formule voor koolstofdioxide, een kleurloos, reukloos gas, dat van nature in de lucht aanwezig is. We kennen het van de bruis in frisdrank of het gas in bepaalde brandblussers.

Hoe wordt CO2 gevormd?

CO2 wordt voornamelijk geproduceerd door de verbranding van koolstof of koolstofhoudende stoffen (zoals organische stoffen). Fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas en steenkool) zijn bekende bronnen, maar ook het voedsel dat wij eten, wordt in ons lichaam 'verbrand', waardoor wij CO2 produceren, die vervolgens uitgeademd wordt. De verbranding zet koolstof om in CO2 . CO2 is dus een onvermijdelijk bijproduct van de verbranding.


Wat is het verband tussen CO2 en brandstofverbruik van een voertuig?

CO2 -emissies zijn direct gelinkt aan het verbruik. De CO2-produktie bedraagt ongeveer 2.400 gram per liter benzine, en 2.700 gram per liter diesel. Merk op dat een liter benzine minder CO2 produceert dan een liter diesel. Diesel bevat echter meer energie per liter, en laat dus toe meer afstand af te leggen met een zelfde volume brandstof.


Is CO2 gevaarlijk voor de mens?

CO2 is niet giftig voor de mens. Er zit in onze atmosfeer ongeveer 0,03% CO2 , wat het tot een van de 5 hoofdbestanddelen van de atmosfeer maakt, na stikstof, zuurstof, waterdamp en argon.

Is CO2 gevaarlijk voor de natuur?

CO2 is niet giftig voor planten of dieren. Planten zouden zelfs niet overleven als er geen CO2 in de lucht aanwezig was. Zij gebruiken de CO2 uit de lucht als voedsel.

Waarom vormt CO2 een probleem? Wat is het broeikaseffect?

CO2 absorbeert warmtestraling. De energie die van de zon naar de aarde komt, bereikt de aarde in de vorm van licht. De aarde absorbeert deze energie, en straalt een deel ervan weer uit onder de vorm van warmtestraling. Wanneer er te veel CO2 rond de aarde hangt, wordt die warmtestraling echter geabsorbeerd, zodat zij de aarde niet verlaat, maar blijft hangen. Doordat meer energie rond de aarde blijft hangen, warmt deze op.

Voor een deel is dit wenselijk: zonder enige vorm van broeikaseffect zou de temperatuur op aarde onder het vriespunt liggen. Het broeikaseffect zorgt voor een gemiddelde rond 15°C.

Een deel van de door de mens uitgestoten CO2 kan bovendien door de natuur verwerkt worden. Planten nemen het op uit de lucht, en maken het deel van de natuurlijke cyclus. Onze moderne samenleving produceert echter heel wat CO2, zodat de natuur niet alles kan verwerken. Hierdoor stijgt de CO2-concentratie in de atmosfeer.Is CO2 de enige schuldige in het broeikaseffect? Wat is GWP?

CO2 -uitstoot zorgt voor ongeveer 55% van alle door de mens uitgestoten broeikasgassen. Ook andere gassen zoals CH4 (methaan) en N2O (lachgas) dragen dus bij tot de opwarming van de aarde. Hoewel de uitgestoten hoeveelheid van deze gassen kleiner is, hebben zij toch een belangrijk effect, omdat zij meer warmte kunnen vasthouden dan CO2. Hier doet het zogenaamde GWP zijn intrede.

GWP staat voor Global Warming Potential. Om het effect van emissies te kunnen vergelijken, krijgt elk gas een GWP-score aangemeten. Deze score drukt uit hoeveel gram CO2 nodig is om evenveel warmte vast te houden als 1 gram van het gas in kwestie. Gassen met een hoge GWP houden veel meer warmte vast, en dragen dus meer bij aan de opwarming.

Wat is het Kyoto-protocol?

Het Kyoto-protocol of Verdrag van Kyoto werd in 1997 opgesteld in de gelijknamige Japanse stad en regelt de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Met het verdrag zijn industrielanden overeengekomen om de uitstoot van broeikasgassen in 2008-2012 met gemiddeld 5% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. Bij de bepaling van reductiepercentages werd uitgegaan van economische kracht (economisch zwakkere landen krijgen lagere reductiepercentages), huidige uitstoot, en bereidheid tot reductie van de uitstoot van broeikasgassen. De Europese Unie kreeg een reductie met 8% toegewezen. In overleg met de lidstaten stelde de EU de reductiepercentages per lidstaat vast. Die lopen ver uiteen: Luxemburg moet zijn uitstoot met 28% verminderen, terwijl Portugal zijn uitstoot met 27% mag laten stijgen. Nederland moet 6% minder uitstoten, België zal zijn uitstoot met 7,5% moeten reduceren.

Het verdrag is gebaseerd op het principe van emissiehandel. Wanneer een land de emissies meer reduceert dan wat het verdrag oplegt, kan het deze extra reducties verkopen aan landen die er niet in slagen om hun uitstoot voldoende terug te dringen. Het land verkoopt in feite het recht op uitstoten van een bepaalde hoeveelheid broeikasgas. Zo kan Belgiëinvesteren in broeikasgasreducties in het buitenland, en daarmee zijn eigen doelstelling halen.

Gids CO2 downloaden

Twitter

RT @wearetransport: 45 days to go before the opening of #WeAreTransport oragnized by #FEBIAC en @tlv_be. From 1st to 3d June 2018 in Hall 5…


Lire

RT @Goedele_Sannen: #PayAsYouGo met de slimme kilometerheffing https://t.co/mx6jOvBACH


Lire


RT @wearetransport: 45 days to go before the opening of #WeAreTransport oragnized by #FEBIAC en @tlv_be. From 1st to 3d June 2018 in Hall 5…


Lire

RT @STIBMIVB: Aujourd'hui, nous inaugurons notre premier Citybus électrique #STIB ! Dès le 1er juin, la ligne 33 sera effective à Bruxelles…


Lire