Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

WELKE EISEN STELT DE WETGEVER AAN DE UITLAATGASSEN VAN AUTO’S? (FEBRUARI 2008)

Auto’s moeten voldoen aan strenge milieueisen. De belangrijkste op vlak van emissiebeperking zijn de zogenaamde Euro-normen. Deze Europese limietwaarden beperken de uitstoot van NOx, HC, CO en PM. Sinds de invoering van de eerste norm in 1992, Euro-1, is de uitstoot van deze stoffen met meer dan 80% teruggedrongen.

Momenteel moet elke nieuwe wagen die in Europa verkocht wordt, voldoen aan de Euro-4 norm; vanaf 2011 zal dit de Euro-5 norm worden. Onder invloed van deze normen werden auto’s de voorbije jaren steeds schoner. Een dieselauto vandaag stoot meer dan 10 keer minder roet uit dan een wagen van voor 1992; vanaf 2009 zal dit nog eens met een factor 5 verbeteren. Ook voor NOx is er een aanzienlijke daling: -70% sinds Euro-1. Met Euro-6 zal die daling oplopen tot meer dan 90%.

Ook de uitstoot van SO2 is sterk verminderd, sinds de invoering van normen die het zwavelgehalte in brandstof beperken. De uitstoot is met meer dan 80% teruggedrongen. Voor CO2 bestaan momenteel nog geen bindende normen, enkel een vrijwillig akkoord tussen de autoindustrie en de Europese Commissie (Meer informatie over CO2 en dit vrijwillig akkoord is te vinden in de FEBIAC-themabrochure CO2 ). Die publiceerde op 19 december 2007 een wetsvoorstel om de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte personenwagens in Europa te beperken. Daarbij wordt een doel voor ogen gesteld van gemiddeld 120g/km in 2012. Dit voorstel zal de komende maanden worden besproken in de Europese Ministerraad en het Europees Parlement.

Opeenvolgende Euronormen voor de PM10-uitstoot van dieselwagens

Euronormen voor personenwagens

Automotive Guide