Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

MOTORRIJDEN EN VERKEERSVEILIGHEID: EEN SAFETY PLAN FOR ACTION (JANUARI 2009)

FEBIAC is op velerlei vlakken actief in al wat met verkeersveiligheid te maken heeft. Zo zijn we lid van de raad van bestuur van het Belgisch Instituut voor de Verkeers Veiligheid en zetelen we in de Federale Commissie Verkeers Veiligheid (FCVV). Via de Motor Cycle Council (MCC) - waar FEBIAC een voortrekkersrol speelt en die ook deel uit maakt van deze FCVV - zijn we meer specifiek begaan met de veiligheid van de gemotoriseerde tweewielers. Recent werden we uitgenodigd om deel uit te maken van de pas opgerichte werkgroep motorrijders binnen de FCVV.

Via de Motor Cycle Council (MCC) - waar FEBIAC een voortrekkersrol speelt en die ook deel uit maakt van deze FCVV - zijn we meer specifiek begaan met de veiligheid van de gemotoriseerde tweewielers. Recent werden we uitgenodigd om deel uit te maken van de pas opgerichte werkgroep motorrijders binnen de FCVV.

Als volwaardig lid van ACEM, de vereniging van de Europese fabrikanten van gemotoriseerde tweewielers en nationale associaties, ondersteunt FEBIAC dan ook ten volle de inspanningen die ACEM levert ter verbetering van de veiligheid van de gemotoriseerde tweewielers. Daarom heeft ACEM ten andere het “European Road Safety Charter” ondertekent.

In de context van zijn “Safety Plan for Action” engageert ACEM zich ondermeer om communicatiecampagnes te ontwikkelen en te promoten die de verkeersveiligheid bevorderen. Zo willen we wijzen op de gevaren waarmee motorfiets- en bromfietsgebruikers op de weg geconfronteerd worden.

In 2006 publiceerde ACEM zijn infrastructuurhandboek: ”Guidelines for Powered Two-Wheelers - Safer Road Design in Europe” specifiek gericht naar wegingenieurs, stadsplanners, aannemers van wegenwerken, locale autoriteiten en wetgevers. Het is een standaardwerk, maar hoe konden we de waardevolle, maar technische inhoud van dit handboek ook bij de motor- en scooterrijders beter bekend maken?

Die omwerking is gebeurd in de vorm van een stripverhaal. Het is een ludieke stripverhaalreeks – Lucky 13 – geworden om dit doel te bereiken: motor- en scooterrijders wijzen op de potentiële gevaren van de weginfrastructuur.

Dit stripverhaal werd gelanceerd tijdens de Europese Dag van de Verkeersveiligheid, die georganiseerd werd door de Europese Commissie en die plaats vond in Parijs op maandag 13 oktober laatstleden.

Het doel van deze veiligheidscampagne is om rijders bewust te maken van de mogelijke risico’s die verborgen liggen langs de dagelijkse wegen. Deze campagne werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met de motorrijinstructeurs en zal 13 afleveringen tellen.

Elke episode richt zich op een specifiek gevaarlijke situatie en zal tips en richtlijnen geven om hoe daar het best mee om te gaan.

Zoals blijkt uit het MAIDS* rapport, zijn 8% van de ongevallen met gebruikers van gemotoriseerde tweewielers, te wijten aan de gebrekkige wegeninfrastructuur. De slechte staat van het Europese wegennet en het feit dat de noden van deze weggebruikers niet in acht genomen worden bij de planning of heraanleg van wegen, zijn hier de voornaamste oorzaken van. Hoe de motor- en scooterrijder met deze situatie rekening houdt, speelt dan ook een hoofdrol in zijn veiligheid in het verkeer. Deze campagne zal motor- en scooterrijders helpen om betere keuzes te maken om zo de eigen veiligheid te verbeteren.

Het lijkt louter ludiek, maar het belang van deze infrastructuurstripverhalen kan of mag niet onderschat worden. Het wijst op het engagement van de industrie: de delicate en complexe materie - die verkeersveiligheid ongetwijfeld is – op de agenda te plaatsen. Ook willen we de autoriteiten en de andere stakeholders aantonen dat het ons echt menens is om de veiligheidsproblemen daadwerkelijk aan te pakken.

Via de medewerking die FEBIAC aan de campagne ‘Lucky 13’ verleent, tonen we nogmaals onze wil aan om een actieve rol te blijven spelen in de toepassing en de verspreiding van veiligheidscampagnes om het uiteindelijke doel te halen, namelijk het verminderen met 50% van het aantal verkeersslachtoffers tegen 2010, zoals beschreven het “European Road Safety Charter”.

*MAIDS - Motorcycle Accidents In-Depth Study – analyseert meer dan 900 motor en scooter ongevallen gedurende de periode 1999-2003 in 5 regio’s van Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje en Italië. De data verzamelt in het MAIDS project, is de meest gedetailleerde informatie beschikbaar over GTW ongevallen vandaag.

Automotive Guide