Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

PLEIDOOI VOOR EEN 'SLIMME' KILOMETERHEFFING (NOVEMBER 2010)

Naar aanleiding van het debat over de invoering van de kilometerheffing in Vlaanderen werd op 27 oktober 2010 een gezamenlijk persbericht uitgestuurd door Voka, FEBIAC, Febetra en Fedis om hun gemeenschappelijke eisen kracht bij te zetten. De vier organisaties stellen dat de grote lijnen van het voorstel dat momenteel in voorbereiding is geen oplossing zal brengen voor de verkeersellende en de bedroevende staat van het wegennet.

Opbrengsten enkel gebruiken voor investeringen in weginfrastructuur
De Vlaamse wegen zijn er zo slecht aan toe dat weggebruikers letterlijk voelen wanneer ze Vlaanderen binnen rijden. “Vlaanderen lijkt wel één grote put in het Europese wegennet”, zeggen Voka, FEBIAC, Febetra en Fedis. “Als men wil dat weggebruikers betalen voor het gebruik van de weginfrastructuur, dan moet dit geld geïnvesteerd worden in het verbeteren van deze wegen.” Dit principe moet centraal staan in de kilometerheffing die de Vlaamse regering wenst in te voeren. De organisaties zijn daarenboven van mening dat zo’n kilometerheffing ook moet zorgen voor vlotter en schoner verkeer. “Dat effect bereikt men enkel ten volle door een slimme heffing in te voeren voor alle weggebruikers, dus zowel voor personenvervoer als voor vrachtvervoer.”

Het onderhoud van de Vlaamse wegen hinkt achterop. Uit ramingen blijkt dat de kost van de achterstand van het onderhoud bijna een half miljard Euro bedraagt, bovenop de jaarlijkse onderhoudskost van zo’n 100 miljoen Euro. Omdat de huidige budgetten te beperkt zijn, komt de Vlaamse overheid nauwelijks toe aan meer dan wat oplapwerk. Voor een duurzaam structureel onderhoud worden onvoldoende middelen uitgetrokken, hoewel de Vlaamse weggebruiker jaar na jaar zowat 1,3 miljard euro betaalt aan verkeersbelastingen.

Tarief ondermeer afhankelijk van vervuilingsgraad

Daarnaast zijn de organisaties van oordeel dat een kilometerheffing moet leiden tot gedragsverandering bij de weggebruikers, zodat er minder files ontstaan. “In 2001 was zo’n 20% van het verkeer tijdens de spitsuren zogenaamd recreatief verkeer. Die verplaatsingen kunnen in principe worden uitgesteld naar kalmere momenten”, vinden Voka, FEBIAC, Febetra en Fedis. Daarnaast houdt het kilometertarief ook best rekening met de milieukenmerken van het voertuig.

“Een kilometerheffing waarbij het tarief afhankelijk is van het tijdstip en de vervuilingsgraad van het voertuig, zal de weggebruikers stimuleren om hun verplaatsingsgedrag te veranderen en milieubewuster voertuigen aan te schaffen. Dat moet leiden tot minder luchtvervuiling, minder files en meer ruimte voor de weggebruikers die zich wel tijdens de spitsmomenten moeten verplaatsen.”

Afschaffing bestaande verkeersbelastingen
Voor de vier organisaties is het duidelijk dat uiteindelijk alle weggebruikers zullen moeten betalen. “Wie de doorstroming op onze snelwegen wil bevorderen, moet immers sturende maatregelen nemen die ingrijpen op de hele verkeersstroom, dus ook op het personenvervoer.” Daarbij moet de slimme kilometerheffing in de plaats komen van de bestaande verkeersbelastingen (BIV, jaarlijkse verkeersbelasting). Dit is cruciaal voor FEBIAC. Daarbij mag de globale kost voor de chauffeur gemiddeld genomen niet toenemen.

Coherentie binnen België en Benelux
FEBIAC voegt hier nog aan toe om ook te pleiten voor een eenvormige en coherente aanpak binnen België en binnen de Benelux.
FEBIAC verwerpt de idee om binnen ons land verschillende systemen of tarievenstelsels toe te passen na de invoering van de kilometerheffing in de verschillende gewesten. Er moet dus binnen België één gemeenschappelijk systeem voor kilometerheffing worden opgezet. Dit houdt concreet in dat er om praktische redenen moet worden gestreefd naar één tariefstel en één toepasbaar wegennet in België.
Nederland werkte al langer aan een systeem van kilometerbeprijzing. In ons land heeft men kansen laten liggen om samen met Nederland systemen uit te werken die maximaal op elkaar afgestemd zijn. Deze samenwerking had schaalvoordelen kunnen opleveren en voordelen voor de concurrentiepositie van beide landen kunnen bieden.
Ondertussen heeft het Nederlandse regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte I de kilometerheffing begraven. Alvorens te beslissen over een invoering van de kilometerheffing in ons land, moet nagegaan worden wat hiervan de effecten zullen zijn op de economie in ons land en de concurrentiepositie van onze havens.

Twitter

RT @bagvermeulen: Duitse groene mobilteits NGO @vcdev keurt naast EVs en hybrides ook weer moderne #diesel auto's goed. #technologieneutraa…


Lire

RT @moto_be: https://t.co/PFsDE3zBBq - Inschrijvingen motoren en scooters blijven stijgen https://t.co/sJl3cVAS69


Lire


RT @moto_be: https://t.co/PFsDE3zBBq - Les immatriculations de motos et de scooters poursuivent leur progression https://t.co/2nUAGtt4nv


Lire

@o_brahy @AutoTrendsMag En effet. Voici un complément d'infos par l'un des participants : https://t.co/Xr7vVgqrlP


Lire