Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

FIRMAWAGENS EN LUCHTKWALITEIT: DE WERKELIJKE CIJFERS (MEI 2011)

Om de haverklap wordt partiële of vaak ook onjuiste berichtgeving over de firmawagens de wereld ingestuurd. Zo zouden firmawagens schadelijker zijn voor het milieu dan privé- wagens (wagens ingeschreven op naam van particulieren), wat sommigen dan als argument aanvoeren om het fiscaal regime van de firmawagens dus maar af te bouwen.

FEBIAC heeft daarom berekend wat de milieu-impact zou zijn van de vervanging van deze firmawagen door een privéwagen.

Met de zogenaamde firmawagen bedoelen we hier de auto die een voordeel van alle aard uitmaakt in hoofde van de gebruiker. Het gaat hier dus met andere woorden over de auto die deel uitmaakt van het salarispakket. Bijgevolg kan de firmawagen niet los gezien worden van de problematiek van de hoge loonkost in ons land. Zonder hier dieper op in te gaan is het echter wel duidelijk dat een afschaffing van dit extralegaal voordeel zal moeten worden gecompenseerd voor werknemer en werkgever.

Zo gedefinieerd, rijden er zowat 300.000 firmawagens rond, dat is het aantal dat bij de RSZ staat geregistreerd waarvoor een CO2-afhankelijke solidariteitsbijdrage wordt betaald.

Deze 300.000 firmawagens zijn bijna allemaal diesels (95%), waarvan 70% voldoet aan de Euro 4 milieunorm en 30 % aan Euro 5. Hier kan men dus al stellen dat firmawagens door hun jonge leeftijd reeds beantwoorden aan de strengste milieunormen.

Het verhaal kleurt echter anders bij het particuliere autopark. De verdeling per Euronormen is als volgt:

  • Euro 0 en Euro 1 (wagens ouder dan 15 jaar): 4,5%;
  • Euro 2 en Euro 3 (wagens tussen 5 en 15 jaar): 43,3%;
  • Euro 4: 45,8% en
  • Euro 5: 5,3%.

Met andere woorden: bijna 50% van de privéwagens is ouder dan 5 jaar. Hoeft het nog gezegd dat de in de Euro-normen opgelegde limietwaarden van schadelijke stoffen zoals fijnstof (PM) en stikstofoxyden (NOx) erg verschillen tussen een Euro 2 en een Euro 5 wagen. Voor een Euro 2-diesel- auto bedraagt de toegelaten NOx-uitstoot 630 mg/km, tegenover 180 mg/km voor een Euro 5-dieselauto.

Voor PM is dit 80 mg/km voor Euro 2 tegenover amper 5 mg/km voor een Euro 5. Dit wetende, hebben we een berekening gemaakt van de milieu-impact in de hypothese dat alle firmawagens zouden worden vervangen door een privéwagen. In een tweede hypothese wordt de impact nagegaan van het feit dat slechts 75% van de bedrijfswagens wordt vervangen door een privé auto. Dit cijfer is afkomstig van de PROMOCO studie die werd afgenomen bij gebruikers van een bedrijfswagen en waarvan dus 75% aangeeft dat bij de afschaffing van het voordeel van een bedrijfswagen zij in de plaats een privéwagen zouden gebruiken. Volgende resultaten werden verkregen:

 

De resultaten laten niets aan de verbeelding over: in beide hypotheses heeft het wegvallen van het voordeel van de bedrijfswagen een uitgesproken negatieve impact op de emissies van stikstofoxyden en fijnstof. Het milieu is alvast niet gebaat bij een afschaffing van het fiscaal regime van de bedrijfswagen!

Automotive Guide