Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

TECHNISCHE KEURING VOOR MOTORFIETSEN : NOODZAKELIJK OF NUTTIG ? (NOVEMBER 2012)

De Europese Commissie heeft op 13 juli 2012 een voorstel gelanceerd om de EU-Richtlijn 2009/40/EG, die voorziet in een periodieke technische keuring van motorvoertuigen, uit te breiden naar gemotoriseerde 2-, 3 en 4- wielers.

De reacties lopen uiteen. Ja, want waarom zou één bepaalde categorie van motorvoertuigen aan een veiligheidskeuring mogen ontsnappen. Nee, want in de landen waar nu al een periodieke inspectie voor motorfietsen gebeurt, is er geen bewezen verkeersveiligheidseffect. In elk geval moet het onderwerp grondig besproken worden met de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Het Belgische park

Eind 2011 waren in België 400.646 gemotoriseerde 2-, 3- en 4-wielers ingeschreven, of 5,8% van het volledige voertuigenpark. Daarvan is 71% ouder dan 4 jaar.

“De Europese Commissie heeft een voorstel gelanceerd om de periodieke technische keuring van motorvoertuigen uit te breiden naar gemotoriseerde 2-, 3 en 4-wielers.”

“Bewijs de voordelen op vlak van verkeersveiligheid”

De Europese motorrijdersfederatie FEMA(1) spreekt zich resoluut uit tegen een keuring. Ze citeert uit het rapport van MAIDS(2) waaruit blijkt dat in minder dan 1% van de ongevallen de oorzaak te vinden is in de technische staat van het voertuig. Bovendien presteren de landen, die al wel een periodieke keuring toepassen, niet beter op vlak van de ongevallenstatistieken. De oorzaak van ongevallen is immers complex en veel factoren spelen een rol (opleiding, staat en eigenheid van de weg, oplettendheid bij andere weggebruikers, enz.). Het laatste tegenargument van de motorrijders is dat de prijs voor de keuring de kost van motorrijden alweer zou verhogen.

Bescherming van de motorrijder door keuring na ongeval en bij 2-hands verkoop

FEBIAC van haar kant is voorstander van een technische keuring in 2 specifieke gevallen, zoals die ook voor de wagens bestaan:

  • Na een ongeval: een objectieve vaststelling dat de motorrijder zijn voertuig opnieuw veilig op de openbare weg kan gebruiken;
  • Bij een 2-handse verkoop: bescherming van de consument die een voertuig wenst aan te kopen, hetzij van een handelaar, hetzij van een andere consument.

Periodieke keuring: welk interval?

Het voorstel van de Europese Commissie spreekt over een periodieke keuring vanaf de leeftijd van 4 jaar; een tweede inspectie 2 jaar later en daarna jaarlijks. Naar schatting rijden motorrijders in België gemiddeld slechts 3.000 km per jaar. Sommigen beperken zich tot enkele ritten tijdens zomerse weekends, anderen rijden dagelijks naar het werk. Meer dan automobilisten hechten motorrijders belang aan een correct en regelmatig onderhoud van hun voertuig. De minste onregelmatigheid (vering, banden) heeft immers een rechtstreekse invloed op het rijgedrag van hun machine en dus op de eigen veiligheid. In de veronderstelling dat er ffectief een periodieke keuring komt, dan pleit FEBIAC dus eerder voor een eerste keuring na 4 jaar en nadien 3- jaarlijks, zoals nu ook zal worden toegepast voor de oldtimers.

Een technische keuring is een objectieve momentopname door een officiële instantie. Niet minder, maar ook niet meer. FEBIAC vindt dat de veiligheid van de voertuigen nog het best gebaat is met een regelmatige check-up bij een erkende vakman. De motorspecialist is immers het best geplaatst om het voertuig volledig in orde te brengen. Daarom willen FEBIAC en haar leden meer focussen op een jaarlijks lente-onderhoud van alle motorfietsen, en daarvoor wachten we niet op een Europese Richtlijn.

Keuring: focus op veiligheid en niet op conformiteit met voertuig in nieuwe staat

FEBIAC wil samen met de FOD Mobiliteit en Vervoer en met de keuringstations - verenigd via GOCA - aan tafel zitten om de krijtlijnen voor de technische keuring te bespreken. Het is belangrijk dat de keuring vooral op de veiligheidsaspecten is gericht: correcte werking van remmen en verlichting, geen lekken aan remleidingen of ophanging, staat van de stuurinrichting, de banden, het uitlaatsysteem en het frame. Wij zouden tevens wensen dat motorrijders en -handelaars terecht kunnen bij zowel de keuringsstations van GOCA als bij geaccrediteerde concessiehouders, die alle know-how over de voertuigen in huis hebben.

Wat wel moet veranderen aan het huidige voorstel van de Europese Commissie, is de noodzaak om het voertuig aan te bieden, conform de nieuwe staat. Omwille van het comfort moet het mogelijk blijven dat motorrijders hun voertuig aanpassen, bijvoorbeeld door het originele zadel of windscherm te vervangen, zadeltassen te monteren enzomeer. Ook de ombouw van voertuigen (personaliseren bijvoorbeeld via andere vering, andere voorvork) moet mogelijk blijven en hiervoor moeten duidelijke regels komen.

Car-Pass, maar dan voor motoren

Naar aanleiding van de keuring moet ook verder worden nagedacht over een uitbreiding van Car- Pass naar een registratie van de kilomterstand voor motorfietsen:

  • De consument kent bij de aankoop van een tweedehandsvoertuig de juiste kilometerstand en hoeft zich niet meer af te vragen of er met de teller geknoeid werd;
  • De juiste kilometerstand maakt het makkelijker om een correcte waarde en verkoopprijs te bepalen en beschermt zo ook de bonafide handelaars;
  • Het zal eindelijk mogelijk zijn om een juist beeld te hebben over het aantal kilometers dat motoren rijden.

Besluit

FEBIAC pleit voor een keuring na ongeval en bij een tweedehandse verkoop. Mits gepaste omkadering is ook een periodieke keuring voor ons bespreekbaar. Zo is het belangrijk dat de keuring zich focust op veiligheidaspecten en minder op de conformiteit met het voertuig in nieuwe staat. De periodiciteit moet worden bepaald vanuit de dagelijkse realiteit. Maar nog belangrijker dan het omzetten van een Europese Richtlijn in nationale wetgeving, is de wens van de motormerken om nog meer te focussen op het jaarlijkse onderhoud. Dat is immers de beste garantie voor veilige voertuigen in het verkeer.

(1) FEMA (Federation of European Motorcyclists’ Associations) overkoepelt 24 belangenorganisaties van motorrijders uit 19 Europese lidstaten.

(2) MAIDS, Motorcycle Accidents In-Depth Study, http://www.maids-study.eu

Automotive Guide