Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

CONNECTED VEHICLES: EEN DIGITALE REVOLUTIE (NOVEMBER 2012)

De vraag naar mobiliteit van personen en goederen neemt hand over hand toe. Uiteraard mag de aandacht voor veiligheid en voor de bescherming van het milieu niet afnemen en moet de huidige positieve trend onverminderd verder gezet worden.

De sleutel tot oplossingen en verdere verbetering is een grotere interactie tussen voertuig en infrastructuur (V2I) en tussen voertuigen onderling (V2V). Daarbij ook een toenemende behoefte aan state-of-the-art data-inwinningsystemen op basis waarvan verkeersstromen in beeld gebracht kunnen worden.

Intelligente transportsystemen (ITS)

ITS staat voor het geheel van de hierboven genoemde informatie- en communicatietechnologieën in transportinfrastructuur en in voertuigen. Momenteel worden op Europees niveau afspraken gemaakt in het kader van ITS (eSafety Programme) en groeit het gebruik van ITS om regelgeving van de overheid doelmatiger te handhaven, veiligheid te bevorderen, maar ook om reizigers te informeren, te sturen en te beprijzen (Car 2 Car Communication Consortium). Verder in het artikel zullen we zien dat ITSvraagstukken niet alleen over de techniek gaan, maar juist ook over de organisatie van processen: verbinding via een netwerk is van essentieel belang.

ITS voor veiligheid, mobiliteit en milieu ITS in voertuigen en infrastructuur behelst een heel breed spectrum van systemen en data-uitwisseling. Wij schetsen kort enkele groepen.

eCall geldt als voorbeeld van zogenaamde verbonden voertuigen, vaak wordt ook de Engelse benaming ‘connected vehicles’ gehanteerd. Sinds 2003 wordt er gewerkt aan een pan-Europees systeem om, na een ongeval, de hulpdiensten sneller bij de plaats van onheil te brengen. Door automatisch een gestandaardiseerde boodschap uit te sturen via het GSM-netwerk, krijgen de bevoegde hulpdiensten gelijktijdig de informatie die voor hen van belang is. In kritische omstandigheden maakt het voertuig dus zelfstandig verbinding met een netwerk en bewerkstelligt hierdoor de oplossing van het probleem.

“Sinds 2003 wordt er gewerkt aan een pan-Europees systeem om, na een ongeval, de hulpdiensten sneller bij de plaats van onheil te brengen.”

Advanced Driver Assistance Systems

(ADAS) van hun kant, helpen de bestuurder van een auto tijdens het rijden en grijpen in wanneer zich een onveilige situatie dreigt voor te doen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Adaptive cruise control (ACC)
  • Advanced Emergency breaking System (AEBS)
  • Navigatiesystemen met Traffic Management Channel (TMC)
  • Lane departure warning systemen (LDW)
  • Intelligent speed adaptation (ISA)

Automated highway system

(AHS) is de infrastructuur die voertuigen virtueel aan elkaar verbindt waardoor de wegcapaciteit toeneemt en kop-staartaanrijdingen vermeden worden. AHS maakt gebruik van sensoren in het voertuig, radars en V2V-communicatie om zonder tussenkomst van de bestuurder de voertuigen op de snelweg te organiseren. De huidige tendens geeft echter prioriteit aan intelligente voertuigen • • • • • in plaats van intelligente infrastructuur omdat de implementatietijd voor deze laatste systemen aanzienlijk langer is.

Dedicated Short Range Communications

(DSRC) zorgt voor draadloze communicatie over korte tot middellange afstand. Via dit protocol wordt communicatie tussen voertuigen en weginfrastructuur mogelijk. Momenteel wordt DSRC onder meer gebruikt voor het heffen van tol. In de toekomst voor groene golven, elektronische parkeertoepassingen en waarschuwingen in de auto. Floating Car Data. Door gebruik te maken van locatie, snelheid, richting en tijdinformatie van voertuigen, kan de gemiddelde snelheid op een bepaald wegsegment berekend worden.

Floating Car Data is dus van groot belang voor reisinformatie en intelligente transportsystemen. Het voertuig werkt als sensor in een netwerk met andere voertuigen en geeft hierdoor een belangrijk inzicht omtrent files en verwachte reistijden.

Variable Message Sign (VMS) staat voor de technologie die het mogelijk maakt om variabele boodschappen te tonen aan bestuurders op de weg.

De toekomst voor ITS

Het mag duidelijk zijn dat er wereldwijd een sterke belangstelling is voor ITS. Doordat ITS de koppeling maakt tussen informatie en communicatie, biedt het een intelligente uitkomst voor mobiliteit, veiligheid en milieu.

Ondanks diverse proefprojecten in Europa en samenwerkingsverbanden tussen industrie, universiteiten en overheden, bevindt de techniek zich op dit ogenblik in het stadium van gevorderd onderzoek. Forse investeringen zijn vereist voor men kan overgaan tot concrete toepassingen.

Het regelgevend kader op Europees en internationaal vlak worstelt bovendien nog met een aantal vraagstukken zoals de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de chauffeur, de voertuigconstructeur, de infrastructuurbeheerder etc.

Naast datgene wat zich afspeelt binnen het Europees regelgevend kader rond homologatie van voertuigen, heeft de titel van dit stuk nog een andere invulling die de generatie Y, ook Net-generatie genoemd, wellicht in het bijzonder aanspreekt...

De opkomst van het mobiele internet op smartphones en tablets maakt reisinformatie real-time beschikbaar en biedt niet alleen kansen voor het klassieke openbaar vervoer maar faciliteert nieuwe gedeelde mobiliteitsdiensten. Gedeelde vervoermiddelen worden daardoor integraal onderdeel van het mobiliteitsassortiment.

Maar het gaat verder dan dat: van het monitoren van voertuig en infrastructuur, over slimme navigatie tot het ter beschikking stellen en afrekenen van parkeerdiensten, ... alle maken ze gebruik van diezelfde technologie en communicatiemiddelen. Aanbieders van diensten allerhande ontwikkelen nu reeds businessmodellen die ongetwijfeld een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de financiering van het V2V en V2I netwerk.

De digitale voertuigrevolutie zet zich dus door en verzoent veiligheid, milieu en (tele-)mobiliteit. De smartphone op wielen krijgt hiermee meer dan één betekenis!

Twitter

#SamenOpHetSalon #TousEnsembleAuSalon https://t.co/IOsDrM3fzu


Lire

RT @ThibautDN: Philippe Dehennin on stage to launch Inspiring Talks by #WeAreMobility and @FEBIAC_fr @FEBIAC_nl around #futureofmobility #s…


Lire


Le 97e #BrusselsMotorShow a accueilli ce mercredi son 222.222e visiteur. L'occasion de célébrer cette famille venue… https://t.co/Ew2IpJshgp


Lire

Encore 4 jours pour découvrir le Palais Dream Cars dans le cadre du 97e #BrusselsMotorShow. Be there ! @AutoSalonBe https://t.co/PTZvYvyVUn


Lire