Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

De implementatie van ecocombi’s in de drie Gewesten: een stand van zaken

Ecocombi’s of Langere en Zwaardere Vrachtautocombinaties (VLZ) zijn voertuigen die tot 25,25 meter (in plaats van 18,75 meter) lang mogen zijn en waarvan het maximale treingewicht werd opgetrokken tot 60 ton (in plaats van 44 ton). Deze combinaties kunnen in bepaalde gevallen bestaan uit drie voertuigen met twee zwenkpunten. De technische voorwaarden waaraan deze voertuigen moeten voldoen met betrekking tot de lading en de chauffeurs, zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit van 19 maart 2012 met betrekking tot langere en zwaardere voertuigen ingezet tijdens pilootprojecten.

Waarom ecocombi’s?
Met het oog op de groeiende vraag naar transport laten langere en zwaardere voertuigen een logistieke optimalisering toe. Uit tests die de voorbije twintig jaar werden uitgevoerd in het buitenland – meerbepaald bij onze noorderburen, waar het concept al in 1995 werd ingevoerd – verenigt dit type van transport verscheidene voordelen: Zuiniger: twee ecocombi’s komen overeen met drie aanhangwagens met drie assen, waardoor het aantal afgelegde kilometers met een derde afneemt.
Milieuvriendelijker: de studies hebben uitgewezen dat het brandstofverbruik en de uitstoot van CO2, NOx en fijne roetdeeltjes per ton-kilometer 10 tot 30 procent lager liggen. Bovendien mogen deze ecocombi’s enkel worden aangedreven met motoren die ten minste aan de Euro 5-normen voldoen.
Minder schadelijk voor de weginfrastructuur: aangezien ecocombi’s meer assen tellen, wordt het gewicht beter verdeeld en wordt het wegdek minder beschadigd. Efficiënter in termen van wegveiligheid: deze – recentere – voertuigen zijn uitgerust met de nieuwste rijhulptechnologieën zoals een automatische noodremhulp en een elektronische stabiliteitsregeling, twee systemen die door de wetgever worden opgelegd.

Implementatie in de drie Gewesten

Vlaams Gewest
Halfweg 2014 heeft de Vlaamse regering een oproep gelanceerd voor de selectie van transportondernemingen die wilden deelnemen aan het pilootproject. De interesse was overweldigend: 144 ondernemingen stelden zich kandidaat, waaronder een groot aantal Nederlandse ondernemingen (78,5 procent) en er werden 246 unieke trajecten ingediend.
Toch beantwoordden slechts zes trajecten aan de vastgestelde criteria. De voornaamste redenen voor uitsluiting waren: grensoverschrijdend transport (niet toegelaten), ongeschikte combinatie van voertuigen (lengte, voertuig niet aangepast aan de vracht), ritten door de bebouwde kom, ontsluitingswegen langer dan 10 kilometer en onvoldoende fietspaden langs de ontsluitingswegen.
Eind juni 2016 werd een evaluatie uitgevoerd om het project gedurende twee jaar te herhalen. Volgens een eerste schatting zou het gebruik van ecocombi’s bij twee ondernemingen in het bijzonder leiden tot een daling van de CO2-uitstoot met 21 tot 25 procent. In het licht van die bemoedigende resultaten, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de toelating voor deze uitzonderlijke konvooien met twee jaar verlengd tot eind juni 2018.
Ook wordt een versoepeling van de criteria bestudeerd om onder meer intergewestelijke trajecten mogelijk te maken.
Waals Gewest
Op 26 mei jongstleden heeft de regering het decreet ondertekend dat het gebruik van ecocombi’s op het Waalse wegennet toelaat in het kader van pilootprojecten. De Raad van State had een positief advies gegeven en het geldende Ministeriële Besluit werd heel recent (20 oktober) goedgekeurd. Het pilootproject gaat van start op 1 januari 2017 en zal acht jaar lopen. Aanvragen kunnen sinds 1 november worden ingediend. Er zal een website komen om de indiening van dossiers te vergemakkelijken. Zo kunnen de eerste ecocombi’s vanaf januari 2017 op de Waalse wegen rijden.
De voorwaarden zijn vergelijkbaar met die opgelegd door het Vlaamse Gewest: Euro 5-voertuigen met een automatische noodremhulp, ESP, een systeem om het verbruik te meten, geen gevaarlijke producten, dieren, tanks of uitzonderlijk vervoer, ervaren chauffeurs die specifieke opleidingen moeten volgen, markering van de voertuigen. In tegenstelling tot Vlaanderen legt Wallonië geen beperkingen op voor de routes en is de enige eis dat de ritten plaatsvinden op het Waalse wegennet.
Elke toelatingsaanvraag zal geval per geval worden onderzocht door de WOD. De toelatingen moeten om de twee jaar worden vernieuwd. Er geldt geen beperking op het aantal afgeleverde toelatingen en deelnemers moeten zich engageren om de Waalse overheid een reeks gegevens aan te leveren voor jaarlijkse analyses en evaluaties, zoals informatie over de getransporteerde goederen, de gebruikte route en de gebruiksfrequentie van ecocombi’s.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over erg weinig routes die in aanmerking komen voor het gebruik van ecocombi’s: enkele kilometers op de Brusselse Ring tussen Anderlecht en Vorst en een stuk van enkele honderden meters na het viaduct van Vilvoorde. De rest van de ring bevindt zich in het Vlaamse of Waalse Gewest. Toch zal er een toelating vereist zijn om intergewestelijke trajecten tussen Wallonië en Vlaanderen mogelijk te maken. De gesprekken zijn aan de gang ...
Besluit
Na jaren van wachten zijn alle elementen eindelijk verenigd om het gebruik van ecocombi’s op de Belgische wegen toe te staan. Toch blijkt er nog overleg nodig tussen de verschillende Gewesten. We kunnen enkel hopen dat het pragmatisme zegeviert en dat we snel kunnen profiteren van deze voertuigen die de transporteconomie, de mobiliteit en het milieu ten goede komen. Zo kunnen we ook eindelijk de tien jaar achterstand goedmaken die we in vergelijking met onze noorderburen hebben opgelopen en kunnen we de grensoverschrijdende transportmarkt openstellen voor deze voertuigen en dus voor Belgische transporteurs.

Rapport annuel