U bent hier  ›Home› Dossiers


Aantal dossiers: 39    Pagina(s): 1 / 2

JAARVERSLAG 2016: DE AUTO

 [Lezen]

TECHNISCHE KEURING VOOR MOTORFIETSEN : NOODZAKELIJK OF NUTTIG ? (NOVEMBER 2012)

De Europese Commissie heeft op 13 juli 2012 een voorstel gelanceerd om de EU-Richtlijn 2009/40/EG, die voorziet in een periodieke technische keuring van motorvoertuigen, uit te breiden naar gemotoriseerde 2-, 3 en 4- wielers. [Lezen]

CONNECTED VEHICLES: EEN DIGITALE REVOLUTIE (NOVEMBER 2012)

De vraag naar mobiliteit van personen en goederen neemt hand over hand toe. Uiteraard mag de aandacht voor veiligheid en voor de bescherming van het milieu niet afnemen en moet de huidige positieve trend onverminderd verder gezet worden. [Lezen]

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012: 10 AANDACHTSPUNTEN VAN FEBIAC (AUGUSTUS 2012)

In het kader van de nakende gemeenteraadsverkiezingen wenst de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie FEBIAC deze zesjaarlijkse gebeurtenis aan te grijpen om haar visie en principes over duurzame mobiliteit onder de aandacht te brengen en naar het lokale niveau te vertalen. Steden en gemeenten hebben namelijk heel wat bevoegdheden en beleidsruimte die een invloed hebben op verkeer, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit.

Hieronder volgen 10 FEBIAC-krachtlijnen die een leidraad en inspiratiebron willen zijn voor de toekomstige lokale beleidsmakers.  [Lezen]

BETERE MOTOROPLEIDING, MITS DE JUISTE MAATREGELEN (MEI 2012)

De Europese Richtlijn 2006/126/EG voor de hervorming van het bromfiets- en motorrijbewijs werd overgenomen in het KB van 28 april 2011 en treedt in voege vanaf 19 januari 2013. [Lezen]

KLEINE AUTO’S, VEILIGE AUTO’S? (NOVEMBER 2011)

Nooit eerder waren kleine auto’s zo goedkoop: verscheidene constructeurs bieden vandaag auto’s aan voor 6000 euro of minder, zeker nu meerdere modellen kunnen genieten van een eco- en/of recyclagepremie. [Lezen]

LED-VERLICHTING IN VOERTUIGEN: MOOIER, VEILIGER EN MILIEUVRIENDELIJKER (MEI 2011)

Het belang van de frontale lichten van auto’s, vrachtwagens en bussen ten overstaan van alle weggebruikers kan niet genoeg onderstreept worden. [Lezen]

WELKE HOMOLOGATIE OM NIEUWE TECHNOLOGIEËN TE INTRODUCEREN? (NOVEMBER 2010)

Het homologatiesysteem voor voertuigen, onderdelen en technische entiteiten dat door Europa opgesteld werd met het oog op de inschrijving en de indienststelling ervan, bestaat uit 3 homologatietypes: de homologatie voor ‘grote serieproductie’, de homologatie voor ‘kleine serieproductie’ en de ‘individuele homologatie’. [Lezen]

ONGEVALLEN MET GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: DRINGEND NOOD AAN BETERE REGISTRATIE (NOVEMBER 2010)

Motorrijders zijn kwetsbaar in het verkeer, en bovendien lijkt het aantal ongevallen bij motorrijders de jongste jaren minder snel te dalen dan bij andere categorieën weggebruikers. Om te kunnen duiden waaraan deze toename te wijten is, is een nauwkeurige en kwaliteitsvolle registratie van de ongevallen met motorrijders een eerste voorwaarde. Precies daar mangelt het. [Lezen]

PLEIDOOI VOOR EEN 'SLIMME' KILOMETERHEFFING (NOVEMBER 2010)

Naar aanleiding van het debat over de invoering van de kilometerheffing in Vlaanderen werd op 27 oktober 2010 een gezamenlijk persbericht uitgestuurd door Voka, FEBIAC, Febetra en Fedis om hun gemeenschappelijke eisen kracht bij te zetten. De vier organisaties stellen dat de grote lijnen van het voorstel dat momenteel in voorbereiding is geen oplossing zal brengen voor de verkeersellende en de bedroevende staat van het wegennet. [Lezen]

MOTORRIJDEN EN VERKEERSVEILIGHEID: EEN SAFETY PLAN FOR ACTION (JANUARI 2009)

FEBIAC is op velerlei vlakken actief in al wat met verkeersveiligheid te maken heeft. Zo zijn we lid van de raad van bestuur van het Belgisch Instituut voor de Verkeers Veiligheid en zetelen we in de Federale Commissie Verkeers Veiligheid (FCVV). Via de Motor Cycle Council (MCC) - waar FEBIAC een voortrekkersrol speelt en die ook deel uit maakt van deze FCVV - zijn we meer specifiek begaan met de veiligheid van de gemotoriseerde tweewielers. Recent werden we uitgenodigd om deel uit te maken van de pas opgerichte werkgroep motorrijders binnen de FCVV. [Lezen]

VEILIG VERKEER: EEN ‘EN-EN VERHAAL’ (MEI 2008)

De Europese Commissie wil tegen 2010 het aantal verkeersdoden halveren in vergelijking met 2000. Met de einddatum bijna in zicht en met nog veel vooruitgang te boeken, is er heel wat discussie over welke richting het nu uit moet: actieve of passieve veiligheidsmaatregelen, een stijve kooi voor de inzittenden of een extra zachte bumper voor voetgangers in geval van aanrijding? Of moet de beveiliging van de verkeersinfrastructuur meer aandacht krijgen, nu alle nieuwe auto’s hoge scores halen in de crashtests? De discussies zijn aan de gang, de meningen erg uiteenlopend. Een overzicht. [Lezen]

MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID (JUNI 2007)

Uittreksel uit het memorandum voor de verkiezingen 2007. [Lezen]

DE 10 PRIORITEITEN VAN FEBIAC VOOR DE VOLGENDE REGERING (JUNI 2007)

Uittreksel uit het memorandum voor de verkiezingen 2007. [Lezen]

1975-2005: 30 JAAR GORDELPLICHT IN BELGIE (NOVEMBER 2005)

Nauwelijks 1 Belg op twee klikt de veiligheidsgordel vast bij het autorijden. Nochtans hoeft het nut van de gordel al lang geen betoog meer. De gordel omdoen is zonder twijfel de makkelijkste manier om de gevolgen van een ongeval te beperken en het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. En toch ‘vergeten’ heel wat chauffeurs en passagiers deze elementaire reflex die levens redt. FEBIAC is van oordeel dat gordeldracht meer aandacht en toezicht vraagt. [Lezen]

MOTORRIJDERS IN DE WEGINFRASTRUCTUUR (NOVEMBER 2005)

Motorrijders zijn bijzonder kwetsbaar in het verkeer. Defensief of preventief rijden is voor motorrijders letterlijk van levensbelang. Wie een gemotoriseerde tweewieler bestuurt, moet er op kunnen rekenen dat hij zich niet hoeft te bekommeren om de staat van het wegdek en dat hij al zijn aandacht kan toespitsen op het overige verkeer. Om hieraan tegemoet te komen is op vraag van Febiac en diverse motorrijdersverenigingen die samen lid zijn van MotorCycle Council, de brochure 'Aandacht voor motorrijders in de weginfrastructuur' tot stand gekomen. [Lezen]

E-CALL: AUTOMATISCHE NOODOPROEPSYSTEMEN IN NIEUWE AUTO'S (JULI 2005)

De Europese Commissie en de constructeurs van voertuigen zijn op 3 februari 2005 overeen gekomen om vanaf 2009 alle nieuwe voertuigen in de Europese Unie uit te rusten met een noodoproepsysteem. [Lezen]

DE VEILIGHEID VAN MOTORRIJDERS: RESULTATEN VAN HET MAIDS ONDERZOEK (JANUARI 2005)

Motorrijders zijn kwetsbaar in het verkeer. Het aantal verkeersslachtoffers bij motorrijders daalt bovendien niet zoals bij andere bestuurders. Dat is het gevolg van de steeds grotere populariteit van het motorrijden. Uit het grootschalige MAIDS-onderzoek van ACEM, de Europese motorconstructeursvereniging, blijkt immers dat heel wat motorongevallen gebeuren omdat andere weggebruikers te weinig oog hebben voor gemotoriseerde tweewielers. In dit artikel lichten wij de belangrijkste bevindingen van het MAIDS-onderzoek toe. [Lezen]

VOORTGEZETTE RIJOPLEIDING VERDIENT EEN ZETJE (NOVEMBER 2004)

België heeft zich tot doel gesteld het aantal verkeersdoden op minder dan een decennium tijd te halveren. Deze ambitieuze maar terechte doelstelling vereist het volledig herdenken van de verkeersveiligheidspolitiek; zowel van het verkeerstoezicht en de handhaving, de lay-out en kwaliteit van ons wegennet als van de sensibilisering en educatie van de weggebruikers. [Lezen]

VERKEERSVEILIGHEID EN INFRASTRUCTUUR (NOVEMBER 2004)

In de regeerakkoorden van de gewesten worden verkeersveiligheid en mobiliteit niet behandeld zonder het aspect verkeersinfrastructuur erbij te betrekken. Dat is niet meer dan logisch: de verkeersinfrastructuur speelt een rol in het ontstaan of de ernst van 1 op 3 zware ongevallen. [Lezen]


>>