U bent hier  ›Home› Vacatures

Vacatures

FEBIAC vzw is de Belgische automobiel- en tweewielerfederatie. Ze vertegenwoordigt de constructeurs en invoerders van de vervoermiddelen op de weg (personenwagens, bedrijfsvoertuigen, gemotoriseerde tweewielers, fietsen) en hun toeleveranciers en dienstverleners in België; en dit op Europees, internationaal, federaal en regionaal niveau. FEBIAC vzw organiseert ook de jaarlijkse Automobiel- en motosalons van Brussel. Febiac werft aan een (m/v):

Adviseur “Milieu” (full-time)

Taakomschrijving: Als adviseur “Milieu” onderhoud je de relaties en contacten met beroepsorganisaties, overheidsadministraties en beleidsmedewerkers belast met milieudossiers van invloed op de automobielsector.
Je maakt deel uit van het team “Research & Knowledge” binnen FEBIAC en werkt nauw samen met experts in automobieldossiers op vlak van economie, fiscaliteit, mobiliteit en verkeersveiligheid. Je rapporteert aan de directeur van het departement.
Je volgt de kennis, wetgeving en besluitvorming op rond milieudossiers met betrekking tot de automobielsector. Je informeert hiervan de leden van FEBIAC.
Je onderbouwt en formuleert de FEBIAC-standpunten in de milieudossiers. Daartoe raadpleeg je de leden op nationaal en internationaal niveau en overleg je met de leden in de werkgroep “Clean Vehicles”.
Je valideert de FEBIAC-standpunten bij de directeur ‘Research & Knowledge’ en onderhandelt ze in nauw overleg met de directeur Public Affairs, met de relevante overheidsinstantie op gewestelijk, federaal en internationaal niveau.
Je verdedigt en communiceert de FEBIAC-standpunten in milieudossiers via debatten, conferenties, redactionele bijdragen en interviews, hierin bijgestaan door de FEBIAC-directeur ‘Communicatie’ en de directeur ‘Public Affairs’ naargelang het doelpubliek.

Gewenst profiel: Je hebt een diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door relevante beroepservaring, je bent tweetalig (FR-NL) en hebt een actieve kennis van het Engels. Je hebt een degelijke kennis over energieverbruik, broeikasgas- en vervuilende emissies door transport en de wetgeving en besluitvorming terzake op gewestelijk, federaal en Europees niveau. Je bent vertrouwd met het milieuwetgeving en hebt minstens 5 jaar beroepservaring in een gelijkaardige functie.
Je hebt zin voor analyse, consensus en synthese, je bent communicatie- en taalvaardig. Je hebt affiniteit met de automobielsector, met interesse in algemene milieuproblematiek rond klimaat, energie, luchtkwaliteit en recyclage.

Wij bieden u: een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een interessante functie in een dynamische ploeg, de mogelijkheid tot de uitbouw van een waardevol professioneel en politiek netwerk, een aangename werkomgeving te Brussel en een motiverend salaris aangevuld met extralegale voordelen.

Geïnteresseerd ? Stuur uw curriculum vitae en sollicitatiebrief naar Gwenaëlle Jacques, gj@febiac.be.

Directeur afdeling data services (voltijds)

Taakbeschrijving: De directeur van de afdeling data services heeft als doel de strategie van FEBIAC op informatief, digitaal en statistisch vlak te implementeren. Om daarin te slagen, moet u een businessplan opstellen en de nodige acties en beslissingen nemen om enerzijds aan de noden van de leden en klanten tegemoet te komen, en anderzijds ervoor te zorgen dat de interne IT optimaal functioneert.
U bent verantwoordelijk voor de continuïteit van de IT-service in het algemeen en meer bepaald voor de afdeling data services.
Als IT-verantwoordelijke bij FEBIAC bepaalt u welke investeringen er gedaan moeten worden en beantwoordt u aan de IT-behoeften.
Als directeur van de afdeling leidt en begeleidt u een team van 10 personen en motiveert u uw teamleden om hun werking en doeltreffendheid binnen de afdeling te ontwikkelen.
U stelt een businessplan samen en voert dit in om de ontwikkeling van logistieke toepassingen en de productie van de statistische producten te optimaliseren. U ziet erop toe dat er doeltreffende oplossingen voor onze leden en klanten ontwikkeld worden en u beantwoordt aan hun behoeften, met name door het gebruik van nieuwe media te ontwikkelen. Voorts werkt u de digitalisatie van de Federatie verder uit en voert u ze in. Tot slot bepaalt en beheert u het budget dat voor de activiteiten binnen uw afdeling is toegekend.
U ziet toe op het verloop van de projecten, stuurt de vergaderingen die hieromtrent gehouden worden en houdt de directie op de hoogte van de vooruitgang.
Als directeur zorgt u voor de technologische bewaking van de vooruitgang van de bedrijfssector wat informatiesystemen betreft. U anticipeert op verandering en begeleidt de algemene directie bij de keuzes in verband met informatietechnologie (IT-masterschema).
U bent ook verantwoordelijk voor het IT-veiligheidsbeleid, waaronder de identificatie met de algemene directie van gevoelige informatie en risico's en het voorstellen van te nemen maatregelen.

Gezocht profiel: U hebt een master als informaticus, commercieel of burgerlijk ingenieur of gelijkaardig door relevante professionele ervaring, u bent tweetalig (FR-NL) en hebt een actieve kennis van het Engels. U hebt een degelijke kennis van Business Intelligence-tools (Cognos, Business Object, ...) en bent ook bekend met nieuwe mediakanalen.
U hebt een analytische geest en communicatieve vaardigheden, u bent een teamplayer, neemt initiatieven en bent bekwaam om een team (10 personen) te leiden om uw strategische visie uit te voeren en zo de activiteiten van uw afdeling te ontwikkelen, u bent polyvalent en flexibel. U hebt affiniteit met de automobielindustrie, statistieken en datamanagement. U hebt een goed commercieel contact.

Wij bieden u: een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een interessante functie in een dynamische ploeg, een aangename werkomgeving te Brussel en een motiverend salaris aangevuld met extralegale voordelen.
Geïnteresseerd ? Stuur uw curriculum vitae en sollicitatiebrief naar Gwenaëlle Jacques, gj@febiac.be.