U bent hier  ›Home› Publicaties

INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE VOERTUIGEN JULI

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en FEBIAC, de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie, delen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen mee voor de maand juli 2020.

Automarkt: -1,23% in juli // -26,6% gecumuleerd

Met 44.532 nieuw ingeschreven personenauto’s in België laat de maand juli 2020 een daling met 1,3% zien ten opzichte van dezelfde maand in 2019. Het begin van het tweede halfjaar kan dan ook als bemoedigend worden omschreven voor de Belgische autosector, die in juli kon terugvallen op een markt die vooral werd gedragen door de particuliere klanten. Over de eerste 7 maanden is de markt van de nieuwe auto’s in België 26,6% gekrompen, met 261.137 geregistreerde inschrijvingen, tegenover 355.598 vorig jaar in dezelfde periode..

Lichte bedrijfsvoertuigen: -0,6% in juli // -18,9% gecumuleerd

Na een bescheiden opflakkering in juni (+8,6%) kennen de inschrijvingen van lichte bedrijfsvoertuigen in juli een geringe terugval met 0,6%. De gecumuleerde resultaten van dit segment laten nu een daling met 18,9% zien.

Zware bedrijfsvoertuigen: <16 ton +23,7% in juli // -28,7% gecumuleerd - >=16 ton -10% in juli // -46,7% gecumuleerd

Juli was positief voor het segment van de zware bedrijfsvoertuigen van minder dan 16 ton, met een toename van 23,7% waarmee de totale achterstand tot 28,7% wordt teruggebracht. In het segment van de zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 16 ton, dat een veel groter volume vertegenwoordigt, zijn de inschrijvingen in juli met 10% gedaald, wat een gecumuleerd resultaat van -46,7% oplevert.

Motorfietsen: +38,5% in juli // -4,5% gecumuleerd

De gemotoriseerde tweewielers zijn opnieuw het segment dat de beste maandresultaten laat optekenen, met een groei van 38,5% in juli! Een uitstekend begin van het tweede semester. De Belgische invoerders van motorfietsen en scooters kunnen zo de negatieve gevolgen van de lockdown en van de onderbreking van hun commerciële activiteiten beperken tot een gecumuleerde achteruitgang met 4,5% ten opzichte van 2019.

Gedetailleerde inschrijvingen // Juli 2020

CATEGORIEËN

07/2020

07/2019

D %
CUMUL
01 =>
07/20
CUMUL
01/19 =>07/19
D %
Personenwagens 44.532 45.110 -1,28 261.137 355.598 -26,56
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 6.786 6.743 +0,64 40.922 50.464 -18,91
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  

115
112
3

93
90
3

+23,66
-24,44
0

816
776
40

1.144
1.103
41

-28,67
-29,65
-2,44
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  

468
205
263

520
136
384
-10
+50,74
-31,51

3.606
1.860
1.746

6.771
2.445
4.326

-46,74
-23,93
-59,64
Opleggers 483 585 -17,44 3.542 5.813 -39,07
Aanhangwagens  944 827 +14,15 5.586 6.047 -7,62
Autobussen/Autocars 102 200 -49 516 963 -46,42
Bromfietsen 3.279 3.141 +4,39 15.405 17.256 -10,73
Motorfietsen 3.833 2.768 +38,48 17.437 18.250 -4,46

Cijfers: FOD Mobiliteit & Vervoer - DIV - Verwerking: FEBIAC

Lookback netto inschrijvingen // Juni 2020

De tabel geeft u deze cijfers verminderd met het aantal uitschrijvingen van nieuwe voertuigen binnen de 30 dagen na eerste inschrijving.

Inschrijvingen min de schrappingen binnen de 30 dagen

CATEGORIEËN

06/2020

06/2019

D %
CUMUL
01 =>
06/20
CUMUL
01/19 =>06/19
D %
Personenwagens 47.622 47.244 +0,8 210.497 299.126 -29,63
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 7.398 6.809 +8,65 32.700 41.908 -21,97
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  

130
125
5

200
194
6

-35
-35,57
-16,67

694
658
36

975
937
38

-28,82
-29,78
-5,26
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  

522
290
232

1.381
639
742

-62,2
-54,62
-68,73

3.037
1.634
1.403

5.947
2.267
3.680

-48,93
-27,92
-61,88
Opleggers 453 701 -35,38 3.019 5.190 -41,83
Aanhangwagens  1.050 944 +11,23 4.597 5.176 -11,19
Autobussen/Autocars 106 201 -47,26 410 754 -45,62
Bromfietsen 3.680 3.408 +7,98 11.977 13.950 -14,14
Motorfietsen 4.161 2.693 +54,51 13.399 15.067 -11,07

Inschrijvingen van nieuwe personenwagens per merk

TERUGBLIK : inschrijvingen juni 2020 per merk, rekening houdend met de schrappingen binnen de 30 dagen

Info:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Thomas De Spiegelaere
Woordvoerder
T.: 0485 19 59 63
pers@mobilit.fgov.be - presse@mobilit.fgov.be

FEBIAC vzw
Joost Kaesemans - Directeur Communicatie
Tél. 02 778 64 93
jk@febiac.be


* De inhoud van dit commentaar valt onder de verantwoordelijkheid van FEBIAC en engageert op geen enkele wijze de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Automotive Guide