U bent hier  ›Home› Publicaties

INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE VOERTUIGEN AUGUSTUS

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en FEBIAC, de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie, delen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen mee voor de maand augustus 2020.

Automarkt: -24% in augustus // -26,3% gecumuleerd

Na twee maanden van relatieve stabiliteit in juni en juli kende de nieuwe automarkt in augustus opnieuw een daling. Met 36.387 geregistreerde nieuwe auto’s bedraagt de terugval 24% ten opzichte van de resultaten in augustus 2019. Ook moet worden opgemerkt dat deze krimp te wijten is aan de bedrijfswagenmarkt, waarvan het aantal inschrijvingen in augustus sterk is gedaald.
Na 8 maanden laat de markt voor nieuwe auto’s in België een daling zien van 26,3% met 297.524 registraties tegen 403.534 vorig jaar in dezelfde periode.

Lichte bedrijfsvoertuigen: -7,3% in augustus // -17,6% gecumuleerd

De resultaten voor de markt van lichte bedrijfsvoertuigen zijn gedaald met 7,3% in augustus.
In de eerste acht maanden van het jaar kende dit segment een cumulatieve daling tot 17,6% met in totaal 47.085 ingeschreven voertuigen tegenover 57.118 vorig jaar.

Zware bedrijfsvoertuigen: <16 ton +6,3% in augustus // -26,4% gecumuleerd. >=16 ton +10,2% in augustus // -43,9% gecumuleerd

Voor het eerst in 2020 noteerde het segment van de zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 16 ton afgelopen maand een stijging (+10,2%) van het aantal inschrijvingen. Deze verbetering stelt dit segment in staat om een deel van zijn cumulatieve achterstand, die nu -43,9% bedraagt, in te halen. Toch verdient deze stijging enige nuance: de vergelijking wordt immers gemaakt met een zwakke maand augustus 2019 (effect van de digitale tachograaf) en met het feit dat alle stockvoertuigen (trekkers) die beantwoorden aan de OBD-C norm voor 1 september 2020 dienden ingeschreven te zijn.
Het segment van de zware bedrijfsvoertuigen van minder dan 16 ton, dat beperkter is qua volume, is in augustus met 6,3% gegroeid, wat voor de samengetelde cijfers neerkomt op een daling met 26,4% dit jaar

Motorfietsen: +28,1% in augustus // -1,2% gecumuleerd

Eens te meer een bijzonder vruchtbare maand voor tweewielerregistraties, die in augustus met 28,1% zijn toegenomen. Een resultaat dat motorfietsen en scooters in staat stelt om de opgelopen achterstand tijdens de periode van lockdown terug te brengen tot slechts 1,2% in vergelijking met de markt tijdens de eerste 8 maanden van 2019. Een resultaat dat des te opmerkelijker is omdat 2019 synoniem was met een historisch record aan registraties voor de importeurs van motorfietsen en scooters in België.

Gedetailleerde inschrijvingen // Augustus 2020

CATEGORIEËN

08/2020

08/2019

D %
CUMUL
01 =>
08/20
CUMUL
01/19 =>08/19
D %
Personenwagens 36.387 47.936 -24,09 297.524 403.534 -26,27
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 6.193 6.654 -7,38 47.085 57.118 -17,57
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  
84
84
0
79
75
4
+6,33
+12
-100
900
860
40
1.223
1.178
45
-26,41
-27
-11,11
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  
398
158
240
361
108
253
+10,25
+46,30
-5,14
4.004
2.018
1.986
7.132
2.553
4.579
-43,86
-20,96
-56,63
Opleggers 315 479 -34,24 3.857 6.292 -38,70
Aanhangwagens  691 615 +12,36 6.277 6.662 -5,78
Autobussen/Autocars 96 98 -2,04 612 1.061 -42,32
Bromfietsen 3.151 2.584 +21,94 18.556 19.840 -6,47
Motorfietsen 2.614 2.040 +28,14 20.051 20.290 -1,18

Cijfers: FOD Mobiliteit & Vervoer - DIV - Verwerking: FEBIAC

Lookback netto inschrijvingen // Juli 2020

De tabel geeft u deze cijfers verminderd met het aantal uitschrijvingen van nieuwe voertuigen binnen de 30 dagen na eerste inschrijving.

Inschrijvingen min de schrappingen binnen de 30 dagen

CATEGORIEËN

07/2020

07/2019

D %
CUMUL
01 =>
07/20
CUMUL
01/19 =>07/19
D %
Personenwagens 42.819 41.408 +3,41 253.316 340.534 -25,61
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 6.496 6.229 +4,29 39.196 48.137 -18,58
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  

115
112
3

93
90
3
+23,66
+24,44
0
809
770
39
1.068
1.027
41
-24,25
-25,03
-4,88
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  
451
200
251
477
136
341
-5,45
+47,06
-26,39
3.488
1.834
1.654
6.424
2.403
4.021
-45,7
-23,68
-58,87
Opleggers 482 579 -16,75 3.501 5.769 -39,31
Aanhangwagens  932 823 +13,24 5.529 5.999 -7,84
Autobussen/Autocars 100 199 -49,75 510 953 -46,49
Bromfietsen 3.229 3.104 +4,03 15.206 17.054 -10,84
Motorfietsen 3.757 2.737 -37,27 17.156 17.804 -3,64

Inschrijvingen van nieuwe personenwagens per merk

TERUGBLIK : inschrijvingen juli 2020 per merk, rekening houdend met de schrappingen binnen de 30 dagen

Info:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Thomas De Spiegelaere
Woordvoerder
T.: 0485 19 59 63
pers@mobilit.fgov.be - presse@mobilit.fgov.be

FEBIAC vzw
Joost Kaesemans - Directeur Communicatie
Tél. 02 778 64 93
jk@febiac.be


* De inhoud van dit commentaar valt onder de verantwoordelijkheid van FEBIAC en engageert op geen enkele wijze de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Automotive Guide