U bent hier  ›Home› Publicaties

INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE VOERTUIGEN SEPTEMBER

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en FEBIAC, de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie, delen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen mee voor de maand augustus 2020.

Automarkt: +1% in september // -24% gecumuleerd

Voor het eerst sinds januari vertoonde de Belgische automarkt de afgelopen maand een toename van het aantal inschrijvingen van personenwagens. Met 36.083 nieuwe geregistreerde auto’s is deze verbetering +1% ten opzichte van september 2019. Bovendien ligt dit resultaat volledig in lijn met het gemiddelde aantal inschrijvingen in België over de jongste 10 jaar voor een septembermaand (gemiddeld 36.553 eenheden/maand).
Deze lichte toename doet de gecumuleerde daling aan het einde van het derde kwartaal afnemen tot 24% ten opzichte van de resultaten van vorig jaar over dezelfde periode.

Lichte bedrijfsvoertuigen: +11,8% in september // -15,1% gecumuleerd

Na een mindere maand augustus, registreerde het segment van de lichte bedrijfsvoertuigen in september een maandelijkse stijging van 11,8% van de inschrijvingen. Dit is een teken van herstel dat de komende weken moet worden bevestigd.
Over de eerste drie kwartalen als geheel, is de cumulatieve daling in dit segment teruggebracht tot 15,1%.

Zware bedrijfsvoertuigen: <16 ton +6,7% in september // -23,8% gecumuleerd. >=16 ton -16,2% in september // -41,7% gecumuleerd

Het eerder beperkte marktsegment van zware bedrijfsvoertuigen tot 16 ton sloot september af met een maandelijkse stijging van 6,7%. Voor de eerste negen maanden van het jaar ligt het segment nu nog 23,8% achter op de resultaten van 2019.
Na een positieve maand augustus, aangewakkerd door een aantal externe factoren (waaronder de noodzaak om trekkers die aan de OBD C-uitstootnorm voldoen nog vóór 1 september 2020 te registreren), is het segment van de zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 16 ton in de loop van de voorbije maand met 16,2% gekrompen. Dit brengt de cumulatieve daling over 9 maanden op -41,7%.

Motorfietsen: +24,1% in september // +0,8% gecumuleerd

De importeurs van motorfietsen en scooters blijven, ook nu de maand september verlopen is, met genoegen hun marktresultaten aanschouwen. Met een nieuwe maandelijkse progressie van 24,1% is deze sector ook de eerste én enige die een gecumuleerd hoger resultaat (+0,8%) kan melden ten opzichte van het boekjaar 2019

Gedetailleerde inschrijvingen // September 2020

CATEGORIEËN

09/2020

09/2019

D %
CUMUL
01 =>
09/20
CUMUL
01/19 =>09/19
D %
Personenwagens 36.083 35.720 +1,03 333.607 439.254 -24,05
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 5.764 5.156 +11,79 52.849 62.274 -15,14
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  
111
107
4
104
103
1
+6,73
+3,88
300%
1.001
967
44
1.327
1.281
46
-23,81
-24,51
-4,35
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  
512
217
295
611
198
413
+16,20
+9,60
-28,57
4.516
2.235
2.281
7.743
2.751
4.992
-41,68
-18,76
-54,31
Opleggers 619 818 -24,33 4.476 7.110 -37,05
Aanhangwagens  971 870 +11,61 7.248 7.532 -3,77
Autobussen/Autocars 55 57 -3,51 667 1.118 -40,34
Bromfietsen 2.995 2.802 +6,89 21.551 22.642 -4,82
Motorfietsen 2.166 1.745 +24,13 22.217 22.035 +0,83

Cijfers: FOD Mobiliteit & Vervoer - DIV - Verwerking: FEBIAC

Lookback netto inschrijvingen // Augustus 2020

De tabel geeft u deze cijfers verminderd met het aantal uitschrijvingen van nieuwe voertuigen binnen de 30 dagen na eerste inschrijving.

Inschrijvingen min de schrappingen binnen de 30 dagen

CATEGORIEËN

08/2020

08/2019

D %
CUMUL
01 =>
08/20
CUMUL
01/19 =>08/19
D %
Personenwagens 34.461 39.177 -12,04 287.776 379.711 -24,21
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 5.635 5.738 -1,8 44.831 53.875 -16,79
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  
84
84
0
79
75
4
+6,33
+12
-100
893
854
39
1.147
1.102
45
-22,15
-22,51
-13,33
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  
370
158
212
342
108
234
+8,19
+46,3
-9,4
3.858
1.992
1.866
6.766
2.511
4.255
-42,98
-20,67
-56,15
Opleggers 311 478 -34,94 3.812 6.247 -38,98
Aanhangwagens  688 610 +12,79 6.217 6.609 5,93
Autobussen/Autocars 93 97 -4,12 603 1.050 -42,57
Bromfietsen 3.105 2.558 +21,38 18.311 19.162 -6,63
Motorfietsen 2.569 2.022 -27,05 19.725 19.826 -0,51

Inschrijvingen van nieuwe personenwagens per merk

TERUGBLIK : inschrijvingen augustus 2020 per merk, rekening houdend met de schrappingen binnen de 30 dagen

Info:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Thomas De Spiegelaere
Woordvoerder
T.: 0485 19 59 63
pers@mobilit.fgov.be - presse@mobilit.fgov.be

FEBIAC vzw
Joost Kaesemans - Directeur Communicatie
Tél. 02 778 64 93
jk@febiac.be

* De inhoud van dit commentaar valt onder de verantwoordelijkheid van FEBIAC en engageert op geen enkele wijze de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Automotive Guide