U bent hier  ›Home› Publicaties

Inschrijvingen van nieuwe voertuigen december 2020

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie, delen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen mee voor de maand december 2020.

Automarkt: -10,1% in december // -21,5% gecumuleerd

Met een totaal van 30.078 nieuw ingeschreven personenwagens realiseerde december 2020 een resultaat dat 10,1% lager lag dan in diezelfde maand een jaar eerder. Hoewel de marktdaling dus minder uitgesproken was dan gemiddeld in 2020, blijven de effecten van de corona-pandemie op de automarkt duidelijk voelbaar.
Met niet meer dan 431.491 nieuwe inschrijvingen in 2020 viel de automarkt terug met 21,5% ten opzichte van 2019. Daarmee werd in 2020 het zwakste resultaat sinds 1997 opgetekend (396.240 inschrijvingen).


Lichte bedrijfsvoertuigen:
-2,4% in december // -12,2% gecumuleerd

De markt van lichte vrachtvoertuigen beperkte de voorbije maand de terugval tot slechts een goeie twee procent. Het marktherstel lijkt dus merkelijk sneller te verlopen dan bij de personenwagens.
Met 71.312 nieuwe inschrijvingen noteert dit segment voor heel 2020 nog een gecumuleerde daling van 12,2%.

Zware bedrijfsvoertuigen: <16 ton -13,3% in december // -19,2% gecumuleerd. >=16 ton -24,9% in december // -37,4% gecumuleerd

Het segment van de zware vrachtvoertuigen van minder dan 16 ton moest, na 5 opeenvolgende maanden van toename van het aantal inschrijvingen, in december opnieuw terrein prijsgeven. De daling ten opzichte van december 2019 bedroeg 13,3%. De jaarcijfers voor deze voertuigcategorie stranden zo op -19,2%.
Het segment van de zware bedrijfsvoertuigen boven de 16 ton - dat qua volume veel groter is - kende eens te meer een uitgesproken daling in december, ditmaal met bijna een kwart: -24,9%. Met 6.125 ingeschreven voertuigen over heel 2020, noteert dit segment van de zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 16 ton een verontrustende 37,4% lager dan in het boekjaar 2019.


Motorfietsen: +93,4% in december // +3,5% gecumuleerd

De inschrijvingsresultaten van motorfietsen zijn bijzonder opmerkelijk en steken schril af tegen de andere voertuigcategorieën. In december van het afgelopen jaar werden liefst 93,4% méér gemotoriseerde tweewielers met een cilinderinhoud van meer dan 50cc ingeschreven. En, hoewel de motormarkt al heel wat maanden sterk presteert, moet een deel van deze inschrijvingen toch worden toegeschreven worden aan de overgang naar de Euro-5-norm die vanaf 1 januari 2021 een feit is. Meer bepaald dienden de laatste Euro-4 modellen absoluut voor die datum hun eerste inschrijving te kennen, om nog tot het verkeer toegelaten te kunnen worden. Hoe dan ook eindigt de motormarkt het aparte jaar 2020 met groene cijfers: de inschrijvingsresultaten kwamen 3,5% hoger uit dan in 2019.

Gedetailleerde inschrijvingen // December 2020

CATEGORIEËN

12/2020

12/2019

D %
CUMUL
01 =>
12/20
CUMUL
01/19 =>12/19
D %
Personenwagens 30.078 33.467 -10,13 431.491 550.003 -21,55
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 6.030 6.178 -2,4 71.312 81.218 -12,20
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  
124
119
5
143
141
2
-13,29
-15,60
+150
1.391
1.328
63
1.721
1.669
52
-19,18
-20,43
+21,15
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  
498
217
281
663
412
251
-24,89
-47,33
+11,95
6.125
2.880
3.245
9.789
3.689
6.100
-37;43
-21,93
-46,80
Opleggers 333 813 -59,04 5.890 9.227 -36,17
Aanhangwagens  1.023 907 +12,79 10.276 10.159 +1,15
Autobussen/Autocars 56 60 6,67 787 1.310 -39,92
Bromfietsen 2.883 1.691 +70,49 29.090 28.543 +1,92
Motorfietsen 1.373 710 +93,38 25.807 24.930 +3,52

Lookback netto inschrijvingen // November 2020

CATEGORIEËN

11/2020

11/2019

D %
CUMUL
01 =>
11/20
CUMUL
01/19 =>11/19
D %
Personenwagens 27.899 32.464 -14,06 386.944 486.027 20,39
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 5.292 5.846 -9,48 62.204 71.114 -12,53
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  
113
112
1
110
109
1
+2,73
+2,75
0
1.257
1.201
56
1.501
1.451
50
-16,26
-17,23
+12
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  
530
209
321
666
249
417
-20,42
-16,07
-23,02
5.414
2.632
2.782
8.694
3.223
5.471
-37,73
-18,34
-49,15
Opleggers 441 491 -10,18 5.504 8.364 -34,2
Aanhangwagens  910 797 +14,18 9.161 9.174 -0,14
Autobussen/Autocars 30 56 -49,15 722 1.232 -41,4
Bromfietsen 1.678 1.788 -6,15 25.409 26.538 -4,26
Motorfietsen 786 757 +3,83 24.009 23.668 +1,44

INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE PERSONENWAGENS PER MERK

TERUGBLIK : inschrijvingen november 2020 per merk, rekening houdend met de schrappingen binnen de 30 dagen

Info:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Thomas De Spiegelaere
Woordvoerder
T.: 0485 19 59 63
pers@mobilit.fgov.be - presse@mobilit.fgov.be

FEBIAC vzw
Christophe Dubon - Woordvoerder
Tél. 0497/70.91.47
cd@febiac.be

* De inhoud van dit commentaar valt onder de verantwoordelijkheid van FEBIAC en engageert op geen enkele wijze de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Automotive Guide