U bent hier  ›Home› Publicaties

EINDE VAN DE FEDERALE KORTING OP FACTUUR: SECTOR ÉN CONSUMENT VRAGEN OM EEN SNELLE EN DUIDELIJKE UITLOOPREGELING (28/11/11)

De federale korting op factuur voor milieuvriendelijke auto’s krijgt om budgettaire redenen geen verlenging in 2012. De automobielsector betreurt het verdwijnen van deze belangrijke stimulans voor schone auto’s, maar begrijpt in het huidige economische klimaat deze beslissing.

Nu komt het er echter op aan om, in het belang van de consument, deze week nog een duidelijk uitloopscenario voor de premie vast te leggen. Zonder een duidelijke en goed gecommuniceerde overgangsregeling, dreigt de extreem korte periode tot het einde van het jaar ronduit een zootje te worden voor de klant, voor de autosector zelf en voor de bevoegde overheidsdiensten die de inschrijvingen van de voertuigen en de aanvragen tot premie moeten afhandelen. Er moet ook zekerheid gegeven worden aan iedereen die recent een auto heeft besteld of nog zal bestellen voor het einde van dit jaar, daarbij rekenend op de CO2-korting, maar wiens voertuig pas in de loop van volgend jaar geleverd kan worden. Deze engagementen mogen niet verbroken worden!

Bovendien vragen FEDERAUTO en FEBIAC een overgangsregeling die rekening houdt met de realiteit van de markt. De volgende dagen en weken zal er immers een grote toename zijn van de vraag naar nieuwe auto’s die nog in aanmerking komen voor deze premies. Enkel mits een duidelijk en realistisch uitloopscenario kunnen wij deze transitie vlot laten verlopen en onze klanten correct informeren en bedienen.

FEBIAC en FEDERAUTO vragen concreet dat de korting zou worden toegekend voor alle in aanmerking komende auto’s waarvan de bestelbon uiterlijk op 31 januari 2012 wordt opgemaakt. Deze verlenging met 22 werkdagen is volgens ons noodzakelijk om volgende redenen:

  • Het geeft onze bedrijven de tijd om de consument duidelijk te informeren.
  • Het laat toe om het normale ritme van de markt te handhaven. De consument wacht traditiegetrouw immers op de Salonperiode om tot bestelling van een nieuw voertuig over te gaan.
  • De te verwachten rush op nieuwe voertuigen in december zal er worden door beperkt en gespreid over twee maanden . Dit kan de afhandeling van de dossiers enkel ten goede komen.
  • De aanvraag tot terugbetaling van de premie, conform de huidige reglementering, dient te gebeuren binnen drie maanden volgend op de levering van het voertuig. In casu dus reeds
    tot 31 maart 2012 voor voertuigen die eind dit jaar gefactureerd worden. De huidige regeling spreekt dus de uitgaven voor 2012 sowieso al aan.

FEBIAC en FEDERAUTO vertrouwen er op dat deze opmerkingen mee zullen worden genomen in een duidelijk geformuleerde overgangsregeling, dit uit organisatorische en praktische overwegingen voor hun leden, maar bovenal in het belang van de consument.
Informatie:

FEDERAUTO – Philippe Pirson – Afgevaardigd bestuurder – 0495 38 35 24
FEBIAC – Joost Kaesemans – Directeur Communicatie – jk@febiac.be

Twitter