Vous êtes ici  ›Home› Publications

FORMATEURSNOTA: BELASTING OP BEDRIJFSWAGENS FORS HOGER? NETTOLOON VAN 350.000 WERKNEMERS MOGELIJK INGEPERKT (05/07/11)


De begrotingsmaatregelen die de formateur voorstelt onder het luik inkomsten, hebben als doel om onder meer de lasten op arbeid te verlichten.

FEBIAC is dan ook verbaasd dat de formateursnota de bedrijfswagen, voor vele werknemers een onmisbaar werkinstrument, nogmaals hoger wil belasten door de aanpassing van het voordeel in natura (VIN) in functie van de CO2‐uitstoot en de waarde van het voertuig – evenwel zonder verhoging van de lasten op de kleine voertuigen.

Nochtans werd reeds vorig jaar de berekening van het VIN herzien door de CO2‐uitstoot van het voertuig in rekening te brengen. Dit heeft geleid tot een verhoging van het VIN van gemiddeld 20%. Wel daalde de gemiddelde CO2‐uitstoot van nieuwe bedrijfswagens aanzienlijk met 8% sinds 2009.

FEBIAC betreurt dan ook sterk dat het extralegale voordeel van de bedrijfswagen, dat net het gevolg is van de zware loonlasten in ons land, op zijn beurt zwaarder wordt belast. Vandaag hebben 350.000 werknemers een bedrijfswagen die ze ook privé mogen gebruiken en dat een extralegaal voordeel uitmaakt. Mogelijk worden zij eens te meer rechtstreeks geraakt in hun nettoloon. De fiscale lasagne wordt enkel dikker en dikker.

Zonder concrete voorstellen in de hand te hebben, en in een poging om zicht te krijgen op de mogelijke impact voor de werknemers met een bedrijfswagen, becijferde FEBIAC, op basis van een hypothetische oefening die wel in lijn ligt met de principes uit de formateursnota, de impact van een VIN van een gemiddelde bedrijfswagen (CO2 = 130 g/km, waarde van het voertuig 25.000 euro) volgens de CO2‐uitstoot en waarde van het voertuig. Daarbij wordt door sommigen verwezen naar het Duitse model.

Voor een woon‐werkafstand van meer dan 25km bedraagt de huidige VIN in België 193€ per maand, (deels) in mindering te brengen van het nettoloon. De mogelijke VIN‐formule, volgens de letter van de formateursnota en de geest van het Duitse model, levert volgend resultaat op:

Maandelijkse VIN = (1% van waarde voertuig) + ((CO2‐100) X 0,237€) = 257€

Dit cijfervoorbeeld toont aan dat het VIN van een gemiddelde bedrijfswagen zou stijgen met ruim 30%.

Door de waarde van de auto in rekening te brengen, treft men bovendien niet alleen de werknemers, maar ook de autosector en de federale en gewestelijke overheden zelve door een vermindering van de omzetcijfers, alsook door minderopbrengsten uit BTW en verkeersbelastingen.
FEBIAC wenst constructief mee te werken aan de uitwerking van een stabiel en vooruitziend fiscaal kader op de bedrijfswagen dat rekening moet houden met de technologische vooruitgang van de voertuigtechnologie en zonder bedrijven en werknemers extra te belasten.

Voor meer info:
Michel Martens, Directeur Studiedienst, FEBIAC: 0478/998.940 – mm@febiac.be

Twitter

RT @wearetransport: 45 days to go before the opening of #WeAreTransport oragnized by #FEBIAC en @tlv_be. From 1st to 3d June 2018 in Hall 5…


Lire

RT @Goedele_Sannen: #PayAsYouGo met de slimme kilometerheffing https://t.co/mx6jOvBACH


Lire


RT @wearetransport: 45 days to go before the opening of #WeAreTransport oragnized by #FEBIAC en @tlv_be. From 1st to 3d June 2018 in Hall 5…


Lire

RT @STIBMIVB: Aujourd'hui, nous inaugurons notre premier Citybus électrique #STIB ! Dès le 1er juin, la ligne 33 sera effective à Bruxelles…


Lire