ALFA ROMEO GIULIA

Segment: familiewagens-grote

Type brandstof: diesel

Jaarlijkse verkeersbelasting (JVB)

U moet jaarlijks een verkeersbelasting betalen wanneer u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig gebruikmaakt van de openbare weg. De verkeersbelasting is gebaseerd op de cilinderinhoud van uw motor of van de maximaal toegelaten massa (MTM) van het voertuig. Als uw voertuig volledig of gedeeltelijk op lpg rijdt, moet u jaarlijks een lpg-toeslag of aanvullende verkeersbelasting betalen. Het bedrag van de lpg-toeslag wordt berekend op grond van het vermogen van de motor van uw voertuig. U moet deze belasting betalen op hetzelfde moment als de verkeersbelasting. (Inbegrepen in de ondervermeld berekende bijdrage).

Wilt u meer informatie over de technische, milieu- en commerciële gegevens van de voertuigen?

Belasting op de inverkeerstelling (BIV)

De belasting op inverkeersstelling is een belasting op nieuwe of tweedehandse voertuigen. Het is een eenmalige belasting die u moet betalen als het voertuig op uw naam is ingeschreven. U betaalt de belasting op het ogenblik dat u het voertuig voor het eerst in gebruik neemt op de openbare weg. Alle personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen zijn onderworpen aan de belasting op inverkeersstelling. In Vlaanderen bepaalt de milieuprestatie van het voertuig het bedrag van de belasting. In Wallonië en Brussel hangt dit af van het vermogen van de motor, uitgedrukt in fiscale paardenkracht (PK) of in kilowatt (kW).

Wilt u meer informatie over de technische, milieu- en commerciële gegevens van de voertuigen?

Voordeel van alle aarde (VAA)

Wanneer een bedrijfswagen ter beschikking wordt gesteld aan werknemers of bedrijfsleiders ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hun hoofde wanneer deze wagen mag worden gebruikt voor privédoeleinden. De berekening van dit forfaitair voordeel van alle aard gebeurt op basis van cataloguswaarde (opties inbegrepen, kortingen uitgesloten), CO2-uitstoot en leeftijd van het voertuig.

Wilt u meer informatie over de technische, milieu- en commerciële gegevens van de voertuigen?

CO2-bijdrage

Wanneer een werkgever aan een werknemer een bedrijfswagen ter beschikking stelt die ook privé gebruikt mag worden, is hij een patronale solidariteitsbijdrage verschuldigd aan de RSZ. De solidariteitsbijdrage is forfaitair en gebaseerd op het brandstoftype en de CO2-uitstoot van de wagen. De CO2-bijdrage is van toepassing op personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en lichte bedrjifsvoertuigen.

Wilt u meer informatie over de technische, milieu- en commerciële gegevens van de voertuigen?

Aftrekbaarheid

De fiscale aftrekbaarheid betekent dat sommige kosten volledig of gedeeltelijk kunnen afgetrokken worden van het inkomen.

Fiscale aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting
De fiscale aftrekbaarheid van bedrijfsauto’s in de vennootschapsbelasting is afhankelijk van hun CO2-uitstoot en van het type brandstof. Brandstofkosten zijn steeds aftrekbaar ten belope van 75%, financieringskosten zijn voor 100% aftrekbaar.

Fiscale aftrekbaarheid in de personenbelasting
Voor zelfstandigen, vrije beroepen en werknemers die belast worden via de personenbelasting is de fiscale aftrekbaarheid van autokosten en brandstof gelijk aan 75%, ongeacht de CO2-uitstoot.

Wilt u meer informatie over de technische, milieu- en commerciële gegevens van de voertuigen?

Anderen