Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

WEG MET DE DODE HOEK!

De dode hoek vormt een belangrijk probleem in de verkeersveiligheid en ligt ieder jaar aan de basis van talrijke ongevallen. Om deze situatie te verhelpen, lanceert Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevrouw Isabelle Durant, in samenwerking met GOCA en het BIVV, een actie om de plaatsing van antidodehoeksystemen te bevorderen.

Deze actie houdt financiële steun in voor de transporteurs waarvan de vrachtwagens uitgerust zijn met een zichtveld verbeterend systeem.

Deze financiële steun zal worden toegekend aan de voertuigen die zich aanmelden tussen 2 mei 2002 en 30 april 2003 bij een autokeuringstation.

De lijst met de erkende zichtveld verbeterende systemen die van de financiële steun kunnen genieten, kan geraadpleegd worden op volgende websites :

http://www.goca.be/frames/frameset_acties_ned.asp

Opgelet, deze lijst is onderhevig aan regelmatige aanpassingen en bijwerkingen in functie van de erkenning van nieuwe systemen !

Een brochure over gevaren verbonden aan de dode hoek is beschikbaar. Zij informeert ook over de praktische modaliteiten van de actie (PDF 565KB).

Deze brochure kan bekomen worden bij:

het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV),
Departement Communicatie
Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel
tel.: 02/244.15.11
fax: 02/216.43.42
info@bivv.be - http://www.bivv.be

de Groepering van erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs (GOCA)
Technologiestraat 21-25, 1082 Brussel
tel.: 02/469.09.00
fax: 02/469.05.70
goca@goca.be - http://www.goca.be


De specifcaties waaraan een antidodehoeksysteem moet beantwoorden zijn: (PDF 118KB)

Neemt contact op met het BIVV indien u een nieuw antidodehoeksysteem wil laten erkennen.

Automotive Guide