U bent hier  ›Home› Publicaties

Korte actie tegen 98e Auto-motor-mobiliteitssalon

De aangehouden inspanningen van de automobielsector om te evolueren naar lage- en zero emissiemobiliteit, waren voor de consument nog nooit eerder zo zichtbaar, zo tastbaar en zo bereikbaar als op het Auto-, Motor- en Mobiliteitssalon van Brussel dat nog tot en met zondag 19 januari loopt in Brussels Expo.

Nooit eerder waren op de Brussels Motor Show meer hybride en elektrische voertuigen te zien én te koop. Dat is het gevolg van de massale investeringen en de aanhoudende innovatie in de automobielbranche. Het publiek toont ontegensprekelijk grote belangstelling voor deze fascinerende evolutie. Dat blijkt uit de circa 450.000 bezoekers die op dit ogenblik het Salon al hebben bezocht. Het blijkt tevens uit de sterk toegenomen interesse voor bijvoorbeeld hybride en elektrische voertuigen die onze exposanten dit jaar bij de bezoekers mogen vaststellen.

Deze interesse onderschrijft de strategie die onze sector aanhoudt: het streven naar steeds veiligere, schonere en duurzamere producten. Als Salonorganisator heeft FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse automobiel- en tweewielerfederatie, er bovendien een punt van gemaakt om ook deelmobiliteit en alternatieven voor autogebruik in de stad een prominente plaats te geven op dit Salon. Het Auto-, Motor- en Mobiliteitssalon – en meer bepaald de tentoonstelling #WeAreMobility - is voor de aanbieders van deze diensten en producten de mooiste en belangrijkste promotie die zij zich kunnen inbeelden.

Salonorganisator FEBIAC betreurt dan ook ten zeerste dat al deze inspanningen miskend worden door bewegingen en individuen die er in de eerste plaats op uit zijn om de burger het recht te ontzeggen om een vrije en geïnformeerde keuze te maken binnen de mobiliteitsoplossingen die zich aan hem presenteren en die aan zijn noden en verwachtingen kunnen voldoen. Voor FEBIAC en haar leden is deze vrije keuze essentieel en is zij de enige die aansluit bij de fundamentele waarden die wij koesteren in onze samenleving. FEBIAC wil en zal die waarden overtuigd verdedigen. Elkeen zou bovendien moeten beseffen dat het tegen mekaar opzetten van weggebruikers, louter contraproductief en polariserend werkt.

FEBIAC dankt zowel de exposanten als de veiligheidsdiensten voor de bijzonder serene en professionele manier waarop zij zijn omgegaan met de onwettige acties die vandaag op en rond het Salon werden gevoerd. FEBIAC dankt ook de bezoekers voor het vermogen dat zij getoond hebben om deze daden in hun juiste context te plaatsen en zich niet te hebben laten opjutten. Ten slotte blijft FEBIAC ervan overtuigd dat, precies dankzij onze Brussels Motor Show, de mobiliteit in ons land versneld veiliger, schoner en duurzamer wordt.

Twitter