U bent hier  ›Home› Publicaties

INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE VOERTUIGEN JANUARI

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en FEBIAC, de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie, delen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen mee voor de maand januari 2020

CATEGORIEËN

01/2020

01/2019

D %
CUMUL
01 =>
01/20
CUMUL
01/19 =>01/19
D %
Personenwagens 51.840 51.074 1,50 51.840 51.074 1,50
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 7.814 7.640 2,28 7.814 7.640 2,28
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  

173
165
8

178
176
2

-2,81
-6,25
300,00

173
165
8

178
176
2

-2,81
-6,25
++
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  

751
382
369

1.091
360
731

-31,17
6,11
-49,52

751
382
369

1.091
360
731

-31,17
6,11
-49,52
Opleggers 750 1.039 -27,82 750 1.039 -27,82
Aanhangwagens  785 737 6,51 785 737 6,51
Autobussen/Autocars 115 114 0,88 115 114 0,88
Bromfietsen 1.782 1.713 2,86 1.762 1.713 2,86
Motorfietsen 1.779 1.297 37,16 1.779 1.297 37,16

Cijfers: FOD Mobiliteit & Vervoer - DIV - Verwerking: FEBIAC

Na een succesvol 98ste Automobielsalon van Brussel, waarvan de eerste effecten op de inschrijvingen van nieuwe voertuigen pas in maart/april echt merkbaar zullen zijn, sloot de markt voor nieuwe auto's de maand januari af met een stijging van het aantal inschrijvingen met 1,5%. Met 51.840 verkochte eenheden begon de markt het boekjaar 2020 met een resultaat dat hoger ligt dan het gemiddelde resultaat van januari sinds 2010 (gemiddeld 49.790 registraties).

Daarnaast werd januari 2020 gekenmerkt door een scherpe verschuiving van traditionele benzinemotoren naar hybride aandrijvingen. Het aandeel benzines daalde tot 56,1 procent, daar waar het in 2019 nog 61,6 procent bedroeg. De hybrides bereikten 8,5 procent tegenover 4,8 procent voor heel 2019.

Dieselmotoren zetten hun herstel voort met een marktaandeel van 33,5% in januari tegenover 31,4% in 2019. Elektrische aandrijvingen waren in januari goed voor 1,4% van de registraties, tegenover 1,6% in 2019.

Ook voor de segmenten lichte vrachtvoertuigen (+2,3%) en gemotoriseerde tweewielers (+37,2%) wordt een maandelijkse groei gerapporteerd. Anderzijds waren er dalingen in de segmenten van de zware vrachtvoertuigen tot 16 ton (-2,8%) en die boven 16 ton (-31,2%).

Netto resultaten voor het jaar 2019

Het einde van de maand januari laat ons toe om de netto resultaten voor 2019 te publiceren. Dat zijn met name de inschrijvingscijfers verminderd met die voertuigen die binnen de 30 dagen na hun eerste inschrijving opnieuw werden geschrapt uit het voertuigpark.
Hierdoor wijzigt de jaarbalans van de inschrijvingen van nieuwe wagens ten opzichte van de brutoresultaten. Zij gaat van een stabiele markt naar een situatie van lichte daling (-2,4%) met een netto totaal van 515.051 verkochte wagens. De Top-5 van de populairste automerken in België blijft echter onveranderd.

INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE PERSONENWAGENS PER MERK

TERUGBLIK : inschrijvingen december 2019 per merk, rekening houdend met de schrappingen binnen de 30 dagen

Terugblik: december 2019 - bruto en netto inschrijvingen

CATEGORIEËN

12/2019

12/2018

D %
CUMUL
01 =>
12/19
CUMUL
01/18 =>12/18
D %
Personenwagens

33.467

23.197 44,27 550.003 549.632 0,07
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 6.178 4.613 33,93 81.218 77.936 4,21
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  
143
141
2
114
110
4
25,44
28,18
-50,00
1.721
1.669
52
1.721
1.640
81
0,00
1,77
-35,80
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  
663
412
251
411
190
221
61,31
116,84
13,57
9.789
3.689
6.100
9.085
2.974
6.121
7,63
24,04
-0,34
Opleggers 813 411 97,81 9.227 8.612 7,14
Aanhangwagens  907 624 45,35 10.159 9.350 8,65
Autobussen/Autocars 60 63 -4,76 1.310 1.060 23,58
Bromfietsen 1.691 1.555 8,75 28.543 22.274 28,14
Motorfietsen 710 668 6,29 24.930 24.704 0,91


De tabel geeft u deze cijfers verminderd met het aantal uitschrijvingen van nieuwe voertuigen binnen de 30 dagen na eerste inschrijving.

Inschrijvingen min de schrappingen binnen de 30 dagen

CATEGORIEËN

12/2019

12/2018

D %
CUMUL
01 =>
12/19
CUMUL
01/18 =>12/18
D %
Personenwagens 28.581 22.495 27,05 515.051 527.991 -2,45
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 5.655 4.432 27,59 76.797 74.194 3,51
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  

142
140
2

113
109
4

25,66
28,44
-50

1.643
1.591
52

1.706
1.625
81

-3,69
-2,09
-35,8
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  

657
409
248

398
186
212

65,08
119,89
16,98

9.361
3.637
5.724

8.656
2.918
5.738

8,14
24,64
-0,24
Opleggers 730 411 77,62 9.094 8.560 6,24
Aanhangwagens  889 613 45,02 10.064 9.278 8,47
Autobussen/Autocars 60 63 -4,76 1.292 1.050 23,05
Bromfietsen 1.657 1.521 8,94 28.203 21.990 28,25
Motorfietsen 613 567 8,11 24.307 24.151 0,65

Info:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Sven Heyndrickx
Woordvoerder
T.: 02 277 34 06

FEBIAC vzw
Joost Kaesemans
Directeur Communicatie
Tel.: 02 778 64 93

Christophe Dubon
Adviseur PR & Imagoprojecten
Tel.: 02 778 63 50 – GSM 0497 70 91 47

* De inhoud van dit commentaar valt onder de verantwoordelijkheid van FEBIAC en engageert op geen enkele wijze de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Twitter