U bent hier  ›Home› Publicaties

INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE VOERTUIGEN MEI

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en FEBIAC, de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie, delen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen mee voor de maand mei 2020

CATEGORIEËN

05/2020

05/2019

D %
CUMUL
01 =>
05/20
CUMUL
01/19 =>05/19
D %
Personenwagens 34.752 51.081 -31,97 167.464 260.444 -35,70
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 5.750 7.412 -22,42 26.367 36.557 -27,88
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  

93
84
9

190
180
10

-51,05
-53,33
-10,00

569
537
32

790
758
32

-27,98
-29,16
0,00
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  
422
277
145
1.085
395
690
-61,11
-29,87
-78,99
2.602
1.361
1.241
4.805
1.657
3.148
-45,85
-17,86
-60,58
Opleggers 434 790 -45,06 2.600 4.526 -42,56
Aanhangwagens  733 901 -18,65 3.582 4.269 -16,09
Autobussen/Autocars 21 124 -83,07 307 561 -45,28
Bromfietsen 2.381 2.895 -17,76 8.393 10.662 -21,28
Motorfietsen 2.679 2.856 -6,20 9.386 12.723 -26,23

Cijfers: FOD Mobiliteit & Vervoer - DIV - Verwerking: FEBIAC

De versoepeling van de lockdownmaatregelen die werden ingesteld om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, heeft het mogelijk gemaakt om de levering van nieuwe auto’s te hervatten, weliswaar mits inachtneming van de regels opgelegd in de sectorgids. Leveringen aan B2B-klanten zijn sinds 4 mei weer toegelaten, leveringen aan particulieren sinds 11 mei.

Ondanks de herneming van de leveringen, met name van eerder dit jaar bestelde voertuigen die in maart en april klaar stonden, werden er in de maand mei slechts 34.752 nieuwe wagens ingeschreven. Dat is een daling met 32 procent in vergelijking met de cijfers van mei 2019.

Over de laatste vijf maanden werden er in België 167.464 nieuwe wagens ingeschreven, wat overeenkomt met een daling van 92.980 exemplaren (-35,7 procent) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Op dit moment schatten FEBIAC en zijn leden dat het aantal nieuw ingeschreven wagens over heel 2020 met ongeveer 35 procent zal dalen in België.
Niet enkel de autosector is zwaar getroffen, ook andere marktsegmenten worden niet gespaard door de huidige crisis.

Het segment van de lichte bedrijfsvoertuigen ging in mei met 22,4 procent achteruit, en ook de gecumuleerde balans voor de eerste vijf maanden van dit jaar geeft een daling met 27,9 procent aan.
Een gelijkaardige vaststelling zien we bij de zwaardere vrachtwagens: het segment van de voertuigen tot 16 ton noteerde over de voorbije vijf maanden een daling met 28 procent, terwijl dat bij de voertuigen van meer dan 16 ton een daling met 45,8 procent was.

Ook de gemotoriseerde tweewielers hadden het de afgelopen maanden moeilijk: het aantal inschrijvingen van de maand mei lag 6,2 procent lager. Over de eerste vijf maanden van boekjaar 2020 noteerde de sector een daling met 26,2 procent.

Schrappingen

Hieronder vindt u ten slotte een terugblik op de inschrijvingscijfers tot en met einde april 2020. In de eerste, blauwe, tabel nogmaals de cijfers zoals die begin vorige maand werden gecommuniceerd; de groene tabel daaronder geeft u deze cijfers verminderd met het aantal uitschrijvingen van nieuwe voertuigen binnen de 30 dagen na eerste inschrijving.

Terugblik: april 2020 - bruto en netto inschrijvingen

CATEGORIEËN

04/2020

04/2019

D %
CUMUL
01 =>
04/20
CUMUL
01/19 =>04/19
D %
Personenwagens 5.297 53.498 -90,10 132.713 209.363 -36,61
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 1.369 6.953 -80,31 20.617 29.145 -29,26
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  
93
84
9
132
123
9
-29,55
-31,71
0,00
476
453
23
600
578
22
-20,67
-21,63
4,55
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  
361
218
143
899
331
568
-59,85
-34,14
-74,82
2.180
1.084
1.096
3.720
1.262
2.458
-41,40
-14,11
-55,41
Opleggers 264 999 -73,57 2.166 3.736 -42,02
Aanhangwagens  536 893 -39,98 2.849 3.368 -15,41
Autobussen/Autocars 60 162 -62,96 286 437 -34,55
Bromfietsen 963 2.351 -59,04 6.012 7.767 -22,60
Motorfietsen 891 3.041 -70,70 6.707 9.867 -32,03


De tabel geeft u deze cijfers verminderd met het aantal uitschrijvingen van nieuwe voertuigen binnen de 30 dagen na eerste inschrijving.

Inschrijvingen min de schrappingen binnen de 30 dagen

CATEGORIEËN

04/2020

04/2019

D %
CUMUL
01 =>
04/20
CUMUL
01/19 =>04/19
D %
Personenwagens 5.136 51.439 -90,02 129.250 203.077 -36,36
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 1.337 6.684 -80 19.975 27.921 -28,46
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  

91
83
8

130
121
9

-30
-31,41
-11,11

471
449
22

595
573
22

-20,84
-21,64
0
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  

353
216
137

848
328
520

-58,37
-34,15
-73,65

2.099
1.071
1.028

3.519
1.238
2.281

-40,35
-13,49
-54,93
Opleggers 259 991 -73,87 2.138 3.703 -42,26
Aanhangwagens  530 883 -39,98 2.817 3.334 -15,51
Autobussen/Autocars 59 156 -62,18 283 429 -34,03
Bromfietsen 953 2.313 -58,8 5.945 7.683 -22,62
Motorfietsen 876 2.953 -70,34 6.613 9.606 -31,16

Info:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Thomas De Spiegelaere
Woordvoerder
T.: 0485 19 59 63
pers@mobilit.fgov.be - presse@mobilit.fgov.be

FEBIAC vzw
Christophe Dubon – Woordvoerder
0497/70.91.47
cd@febiac.be

* De inhoud van dit commentaar valt onder de verantwoordelijkheid van FEBIAC en engageert op geen enkele wijze de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Jaarverslag