U bent hier  ›Home› Publicaties

Gemotoriseerde tweewielers zijn mobiliteitsalternatief, ook in coronatijden

Met de Week van de Mobiliteit in het vooruitzicht benadrukt FEBIAC (de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie) de positieve rol van de gemotoriseerde tweewieler in het mobiliteitsvraagstuk. Motoren en scooters worden vaak over het hoofd gezien als het om mobiliteitsoplossingen gaat. Maar zeker in deze coronatijden zijn de gemotoriseerde tweewielers interessante alternatieven. Cijfers bewijzen ook dat de populariteit van motoren en scooters toeneemt.

Van 16 tot en met 22 september heeft de Week van de Mobiliteit plaats, een week waarin de initiatiefnemers duurzame mobiliteit in de schijnwerper zetten. Daarin worden vooral het openbaar vervoer en de fiets als mobiliteitsoplossingen naar voren geschoven als alternatief voor de auto’s. FEBIAC vindt het echter vreemd dat de gemotoriseerde tweewieler (de motorfiets en de scooter) in deze context nauwelijks aan bod komen als valabel mobiliteitsmiddel. Motoren en scooters hebben veel voordelen en dragen bij tot het ontwarren van verkeersknopen.

FEBIAC steunt de pogingen om verkeersproblemen het hoofd te bieden, maar wijst er wel op dat het openbaar vervoer en de fiets niet alleenzaligmakend zijn. Immers, niet alle inwoners van ons land hebben in hun omgeving een goed uitgebouwd openbaar ervoersnetwerk. En met de fiets, zelfs met de snelle elektrische fiets, zijn in het woon-werkverkeer grotere afstanden moeilijk af te leggen. Bovendien staat een aantal reizigers in deze coronatijden sceptisch tegenover het openbaar vervoer uit angst voor besmettingen. Logisch dat nog veel verkeersdeelnemers gebruik maken van de auto en de verkeersproblemen (files en vertragingen) voor lief nemen.

Motor en scooter populair

Uit cijfers blijkt een duidelijke groei in de populariteit van motoren en scooters. In de periode januari tot en met augustus is er sprake van nagenoeg een status quo in het aantal ingeschreven motoren en scooters, ondanks de lockdown in maart en april. In de periode januari - augustus ging het aantal inschrijvingen van nieuwe motoren en scooters van 20.290 in 2019 naar 20.051 dit jaar, een daling van slechts 1,18%. Bij de tweedehandsmotoren en -scooters is er sprake van een stijging van 2,9% van het aantal inschrijvingen. Na de lockdown is er een inhaalbeweging geweest en is de zware achteruitgang die in maart en april genoteerd werd, vrijwel helemaal gecompenseerd.

Een andere indicatie voor de groeiende populariteit van motoren en scooters is de evolutie van het aantal uitgegeven motorrijbewijzen en de vraag naar motorrijlessen. Er is een sterke stijging van theoretische examens voor het motorrijbewijs. Vanuit de sector geeft men aan dat er na de lockdown tot 70% meer van dergelijke examens afgelegd zijn. Ook is er groei in het aantal examens op privéterrein (de ‘manoeuvres’) en in het verkeer. Daar zou het gaan om een groei tot 40% respectievelijk tot 15%. In de pers verschenen ook berichten dat de rijscholen een tekort hebben aan instructeurs voor de motorrijlessen.

Eénpersoonsbubbel

Die groei is niet onlogisch. De bestaande wegeninfrastructuur kan de stroom verkeersdeelnemers niet altijd degelijk verwerken. Met een motor of een scooter mag er tussen de files doorgereden worden als de snelheid van het verkeer minder dan 50 kilometer per uur bedraagt. En het is makkelijker om een parkeerplaats te vinden dan met een auto: motoren nemen minder plaats in (op een parkeervak van een auto kunnen drie tot vier motoren of scooters staan). FEBIAC wijst al langer op het feit dat wanneer 10% van de automobilisten in het woon-werkverkeer hun vierwieler inruilen voor een gemotoriseerde tweewieler de files aanmerkelijk korter zijn en ook sneller opgelost raken.

Daarnaast is er het corona-effect. De gemotoriseerde tweewieler is een alternatief voor het openbaar vervoer, waar minder plaatsen beschikbaar en waar niet iedereen zich veilig voelt in ruimtes waar meerdere mensen aanwezig zijn. De motor of scooter is een als het ware ‘één- of tweepersoonsbubbel’. De gemotoriseerde tweewieler is ook een vrijetijdsobject. Nu er minder naar het buitenland gereisd kon en kan worden, is een motor of scooter een ontspanningsmiddel in eigen land. En omdat niet iedereen een (dure) vakantiereis naar het buitenland heeft kunnen maken, is er ook budget vrijgekomen voor een motor of scooter. Dat is mede een verklaring voor de gunstige situatie op het vlak van inschrijvingen.

Cijfers

Detailcijfers van de inschrijvingen tonen aan dat praktische motoren nog altijd in de lift zitten. De lichte 125 cc motoren en scooters zijn interessant voor houders van het rijbewijs B. Zij kunnen met dergelijke voertuigen in ons land het verkeer in op voorwaarde dat dat rijbewijs tenminste twee jaar in bezit is en er vier uur scholing is gevolgd. Opvallend is ook de groei van de categorie trikes, die mede te danken is aan het ruimere aanbod van driewielige scooters. Dergelijke scooters met twee voorwielen en een voetrem worden tot de trikes gerekend. Die kunnen ook met een rijbewijs B gereden worden (voor degenen die na 30 april 2014 het rijbewijs B behaald hebben is er wel de voorwaarde dat er vier uur praktijkles gevolgd moet worden). Die scooters zijn doorgaans smal genoeg om ook in het fileverkeer tussen twee rijden auto’s

Automotive Guide