U bent hier  ›Home› Publicaties

Analyse van de Belgische automarkt in 2020

In België werden in het jaar 2020 431.491 nieuwe personenwagens ingeschreven. Achter dit totaalresultaat gaan een aantal opmerkelijke lessen en trends schuil die aandacht verdienen, zoals de versnellende opkomst van (deels) elektrische auto’s en de zeer aanzienlijke daling van de CO2-uitstoot van nieuwe auto's.

Een eerste strikte lockdown in het voorjaar, een tweede - lichtere - tijdens de herfst, productielijnen en een distributienetwerk dat deels verstoord was en ten slotte een delicate economische situatie: de coronaviruspandemie heeft de automobielsector niet gespaard. De auto-inschrijvingen zijn hierdoor in 2020 in België met 21,5% gedaald.

Ondanks deze ongunstige omstandigheden, en zonder enige specifieke ondersteuning, is de automarkt er toch in geslaagd om overtuigend de kaap van 400.000 nieuwe kentekenbewijzen te halen.
Sinds het jaar 2000 bedraagt de gemiddelde jaarmarkt voor nieuwe auto's in België nu 507.225 eenheden.

Regionale stabiliteit en relatieve toename van "particuliere" aankopen

Van de 431.491 nieuwe auto's die in 2020 werden ingeschreven, werd 60,2% in Vlaanderen, 26,4% in Wallonië en 13,4% in Brussel ingeschreven. Dit is zeer vergelijkbaar met de verdeling in 2019, die toen 60,4% in Vlaanderen, 25,9% in Wallonië en 13,7% in Brussel bedroeg.

In de onderverdeling van nieuwe auto's die in 2019 zijn aangekocht (de marktaandelen) is het aandeel van nieuwe auto's die door particuliere klanten werden geregistreerd, verhoudingsgewijs gestegen (43,7% in 2020 tegenover 42,6% in 2019). Terwijl het marktaandeel van de zelfstandigen vrij stabiel is gebleven op 2,3%, is er een daling van het aandeel van de bedrijfsregistraties (54% in 2020 tegenover 55% in 2019).

Elektrificatie sterk omhoog en terugkeer van de dieselmotor!

Na vele jaren van regressie zag de dieselmotor in 2020 zijn marktaandeel binnen de totale energiemix stijgen met 1,1% tot 33%. Dit is de eerste keer sinds 2010, toen diesel 76% van de markt vertegenwoordigde. Nog opmerkelijker is de vooruitgang die in 2020 is geboekt met de hybride modellen, die zijn gestegen van 4,7% naar 10,9% marktaandeel (inclusief 7,3% voor de plugin-modellen, vergeleken met 1,6% een jaar geleden).
De elektrificatie van het wagenpark is goed op gang, wat ook blijkt uit de groei van het marktaandeel van volledig elektrische auto's: van 1,6 naar 3,4%.

Een bedrijfsauto op 5 is geëlektrificeerd

Bedrijven zijn duidelijk de drijvende kracht achter de elektrificatie van het Belgische wagenpark. In 2020 had één op de vijf (20,5%) geregistreerde bedrijfswagens (15,3% hybride en 5,3% zuiver elektrisch) een elektromotor. Een primeur! Dit aandeel is veel lager bij de particuliere klanten, waar 6,78% van de inschrijvingen vorig jaar een elektro-component telde (5,55% hybride en 1,23% elektrisch).

Voorkeur voor middelgrote SUV's

Bijna een op de vier (23,1%) geregistreerde auto's in 2020 was een middelgrote SUV. Deze categorie van voertuigen was opnieuw het meest populair bij de Belgische automobilisten, vóór de categorie van kleine familiewagens (19,2%) en kleine SUV's (14,3%).
In vijf jaar tijd is het marktaandeel van de SUV-categorie in België gestegen van 25,9% naar 41,9%. Deze stijging werd gecompenseerd bij de monovolumes (van 12,5 naar 5%) en de familiewagens (van 33,4 naar 27,3%). De categorie van de breaks is relatief stabiel gebleven, namelijk van 17,7 tot 15,1%.
Bovendien is, in tegenstelling tot wat de populariteit van de SUV's lijkt aan te geven, het marktaandeel van grote auto's die in deze periode van vijf jaar zijn geregistreerd, gedaald: van 19,1% in 2016 tot 16% in 2020.

Aanzienlijke daling van de CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot van nieuwe auto's die de afgelopen 12 maanden in België zijn geregistreerd, ligt op een historisch laag niveau: 107,9 gr/km. Dit is te danken aan een steeds zuiniger voertuigaanbod en natuurlijk aan de populariteit van hybridemotoren.
De Europese CO2-regelgeving gaat uit van de 3x95-regel. Eenvoudig gesteld: 95% van de nieuwe auto’s die in 2020 werden ingeschreven mag gemiddeld niet meer dan 95 gram CO2 uitstoten, zoniet krijgen de constructeurs 95 euro boete per gram overschrijding en per ingeschreven voertuig.
Omdat deze evaluatie op Europees niveau gebeurt, is het aan de hand van de Belgische inschrijvingen niet mogelijk om te beoordelen of de constructeurs de doelstelling hebben bereikt. Wanneer wij echter – en dit is louter een denkoefening – op het in België gerealiseerde gemiddelde van 107,9 gram de correctie van de 95% toepassen en ook rekening houden met de supercompensaties die Europa toekent voor elektrische voertuigen en voor specifieke eco-innovaties; dan haalt de Belgische markt de 95 gram-doelstelling op overtuigende wijze.

Automotive Guide