U bent hier  ›Home› Publicaties

Belgisch netwerk van laadinfrastructuur blijkt nu al suboptimaal, terwijl de evolutie naar elektrisch rijden nog maar pas is ingezet

Een praktijktest van consumentenorganisatie Test Aankoop leert dat het laadnet voor elektrische voertuigen in ons land vandaag verre van ideaal is. Zo bleken op het traject tussen Oostende en Signal de Botrange de snellaadmogelijkheden beperkt en bleken bepaalde snellaadstations pas te werken na het contacteren van de beheerder ervan.

Dat het laadnet in ons land nog in de kinderschoenen staat en achterophinkt in een vergelijking met buurlanden, moge ook blijken uit deze cijfers. Eind 2020 beschikte ons land over circa 8500 publiek toegankelijke laadpunten waarvan minder dan 500 snelladers (met een vermogen van meer dan 22kW/h). Anders gezegd: ons land is 29 publiek toegankelijke snellaadpunten per 1000 km² rijk.

Ter vergelijking: Amsterdam telt meer publieke laadpunten dan heel België samen. Globaal beschikt Nederland over 5 tot 6 keer meer traag- en snelladers per inwoner en per km². Ook Luxemburg heeft dubbel zoveel traagladers als België.

Deze situatie werpt een zware hypotheek op het succes van elektrische auto’s. Net nu de autoconstructeurs op overtuigende wijze en met zeer veel ambitie het pad van elektromobiliteit kiezen en het modellenaanbod opvallend en snel groeit. Ook de interesse van de klant neemt opvallend toe: van alle nieuwe ingeschreven auto’s dit jaar is 12,7% elektrisch oplaadbaar.

Het feit dat de gemiddelde verplaatsingsafstand van de Belg slechts circa 50 km per dag bedraagt – hetgeen probleemloos met elke elektrische auto overbrugbaar is -, is geen voldoende reden om de klant niet de mogelijkheid te bieden om ook langere trajecten probleemloos en zorgeloos te overbruggen. Wij stellen trouwens vast dat veel gebruikers van elektrische auto’s jaarlijks bovengemiddeld veel kilometer afleggen. Maar hoe dan ook, pas wanneer elke potentiële klant overtuigd is geraakt dat elektrisch rijden mogelijk en makkelijk en voordelig is, zullen deze lokaal emissievrije elektrische auto’s het verhoopte én noodzakelijke succes kennen.

De automobielsector heeft zijn verantwoordelijkheid opgenomen om deze e-volutie in de mobiliteit mogelijk te maken. Nu, en zonder verder uitstel, moeten ook essentiële voorwaarden zoals laadinfrastructuur, bevoorradingszekerheid en betaalbare (groene) stroom hun ondubbelzinnige invulling krijgen.

Wij vragen dat de Federale Overheid en de 3 Gewesten hun verantwoordelijkheid nemen om samen een coherent plan uit te werken met concrete doelstellingen binnen deze legislatuur voor de uitrol van een adequaat netwerk van publieke en publiek-toegankelijke halfsnelle (11/22kW), snelle (50 kW) en ultrasnelle (150 kW) laders over het hele grondgebied, zodat consumenten onbezorgd elektrisch kunnen rijden.

Dit plan sluit aan bij de vraag van autoconstructeurs, milieu- en consumentenorganisaties om in het kader van de herziening van de Richtlijn voor infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, bindende doelstellingen op te leggen. Mobia wil uitdrukkelijk partner zijn in de verwezenlijking van dit laadplan.

Meer informatie kan u vinden op www.mobia.be
Vanaf 14 februari 2021 sluiten de mobiliteitsfederaties Febiac, Renta en Traxio een samenwerkingsverband onder de naam ‘Mobia’. De drie partners vertegenwoordigen 10.000 bedrijven, 160.000 werknemers en 2,6% van het Belgische bbp.

Automotive Guide