U bent hier  ›Home› Publicaties

Inschrijvingen van nieuwe voertuigen april 2021

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie, delen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen mee voor de maand april 2021.

Meer nog dan tijdens de maand maart ondergingen de inschrijvingen van nieuwe personenwagens in april de verwachte variatie ten opzichte van de cijfers uit 2020. Dit komt doordat de voertuiginschrijvingen in april van vorig jaar bijna tot nul werden herleid omwille van de verplichte sluiting van garages en verkooppunten. Om toch een duidelijk beeld van de markt te krijgen, vindt u in dit persbericht uitzonderlijk de resultaten van 2021 naast die van zowel 2020 als 2019.

Personenwagens: Vs 2020 : +602,3% in april // +17,9% gecumuleerd. Vs 2019 : -30,5% in april // -25,3% gecumuleerd

Hoewel de automarkt een samengetelde vooruitgang met 17,9% afficheert na vier maanden in dit jaar, is het beeld helemaal anders bij de vergelijking met 2019, toen de gezondheidscrisis nog niet speelde. Vergeleken met toen toont april 2021 een terugval met -30,5% voor de voorbije maand en met -25,3% voor de eerste vier maanden van het jaar samen.


Lichte bedrijfsvoertuigen:
Vs 2020 : +409,3% in april // +42,3% gecumuleerd. Vs 2019 : +0,3% in april // +0,6% gecumuleerd

Het marktsegment van lichte vrachtvoertuigen sluit het eerste derde van het jaar af met een toename met 42,3% van de inschrijvingen; dit vergeleken met dezelfde periode in 2020. Wanneer we de cijfers van dit jaar naast die van 2019 leggen, laat dit segment een lichte stijging zien +0,6%, hetgeen illustreert dat deze markt zich goed handhaaft.

Zware bedrijfsvoertuigen:
Vs 2020 : <16 tonnes +25,8% in april // +2,9% gecumuleerd. >=16 tonnes +74,8% in april // +15,6% gecumuleerd
Vs 2019 : <16 tonnes -11,4% in april // -18,3% gecumuleerd.>=16 tonnes -29,8% in april // -32,2% gecumuleerd

Ook voor de zware vrachtvoertuigen is het beeld op de markt diametraal verschillend in functie van de vergelijking met 2020 (+2,9% voor < 16 ton en +15,6% voor > 16 ton) dan wel met 2019. In dat laatste geval bedraagt de samengetelde krimp respectievelijk -18,3% en -32,2%.


Motorfietsen: Vs 2020 : +262,3% in april // +42,3% gecumuleerd. Vs 2019 : +6,1% in april // -3,2% gecumuleerd

Als enige marktsegment dat zich in 2020 wist te handhaven met een toename van het aantal inschrijvingen, sluiten de gemotoriseerde tweewielers ook het eerste derde van het jaar af met een progressie van 42,3%. Vergeleken met de cijfers uit 2019, tonen de marktresultaten een situatie die bijna stabiel te noemen is met +6,1% voor de voorbije maand april en -3,2% voor de voorbije 4 maanden samen.


Gedetailleerde inschrijvingen // April 2021

CATEGORIEËN

Maand
04/2021

Maand
04/2020

Maand
04/2019
 
Cumul
04/2021
Cumul
04/2020
D % Cumul
01-04-2019
Personenwagens 37.192 5.296 +602,3 53.498 -30,5 156.429 132.712 +17,9 209.363 -25,3
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 6.973 1.369 +409,3 6.953 +0,3 29.332 20.167 +42,3 29.145 +0,6
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  
117
113
4
93
84
9
+25,8
+34,5
-55,6
132
123
9
-11,4
-8,1
-55,6
490
473
17
476
453
23
+2,9
+4,4
-26
600
578
22
-18,3
-18,2
-22,7
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  
631
246
385
361
218
143
+74,8
+12,8
+169,2
899
331
568
-29,8
-25,7
-32,2
2.521
998
1.523
2.180
1.084
1.096
+15,6
-7,9
+39
3.720
1.262
2.458
-32,2
-20,9
-38
Opleggers 668 264 +153 999 -33,1 2.572 2.166 -18,7 3.736 -31,1
Aanhangwagens  1.015 536 +89,4 893 +13,7 4.017 2.849 +41 3.368 +19,3
Autobussen/Autocars 147 60 +145 162 -9,3 388 286 +35,7 437 -11,2
Bromfietsen 2.856 963 +196,6 2.351 +21,5 8.750 6.012 +45,5 7.767 +12,7
Motorfietsen 3.228 891 +262,3 3.041 +6,1 9.546 6.707 +42,3 9.867 -3,2

Lookback netto inschrijvingen // Maart 2020

CATEGORIEËN

03/2021

03/2020

D %
CUMUL
01 =>
03/21
CUMUL
01/20 =>03/20
D %
Personenwagens 42.835 28.162 +52,1 114.859 124.114 -7,46
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 7.728 4.200 +84 21.421 18.638 +14,93
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  
135
130
5
88
86
2
+53,41
+51,16
+150
361
349
12
380
366
14
-5
-4,65
-14,29
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  
634
287
347
468
243
225
+35,47
+18,11
+54,22
1.826
741
1.085
1.746
855
891
+4,58
13,33
+21,77
Opleggers 714 476 +50 1.898 1.879 +1,01
Aanhangwagens  1.213 689 +76,05 2.981 2.287 +30,35
Autobussen/Autocars 116 36 222,2 241 224 +7,59
Bromfietsen 2.447 1.486 +64,67 5.801 4.992 +16,21
Motorfietsen 3.174 1.787 +77,62 6.204 5.738 +8,12

INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE PERSONENWAGENS PER MERK

TERUGBLIK : inschrijvingen maart 2021 per merk, rekening houdend met de schrappingen binnen de 30 dagen

Info:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Thomas De Spiegelaere
Woordvoerder
T.: 0485 19 59 63
pers@mobilit.fgov.be - presse@mobilit.fgov.be

FEBIAC vzw
Christophe Dubon - Woordvoerder
Tél. 0497/70.91.47
cd@febiac.be

* De inhoud van dit commentaar valt onder de verantwoordelijkheid van FEBIAC en engageert op geen enkele wijze de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Automotive Guide