U bent hier  ›Home› Publicaties

Inschrijvingen van nieuwe voertuigen juni 2021

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie, delen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen mee voor de maand juni 2021.

Personenwagens: Vs 2020 : -16,3% in juni // +7,3% gecumuleerd. Vs 2019 : -17,8% in juni // -25,1% gecumuleerd

De markt voor personenauto’s heeft nog steeds te lijden onder het tekort aan halfgeleiders dat al enkele maanden een aantal bedrijfstakken in de hele wereld treft. Dit tekort heeft gevolgen voor de productie van nieuwe voertuigen en verlengt de leveringstermijnen.
In juni noteerde de markt voor nieuwe auto’s dan ook een daling van -16,3% ten opzichte van juni 2020. Bij het afsluiten van de eerste helft van 2021 is de markt voor personenauto’s weliswaar gestegen met +7,3% ten opzichte van de eerste helft van 2020, maar vertoont ze nog steeds een krimp van -25,1% ten opzichte van de eerste helft van 2019.
Dit resultaat wordt verklaard door de gecombineerde effecten van de COVID-19 crisis, het tekort aan halfgeleiders en, voor het eerst in meer dan 60 jaar, een winter zonder automobielsalon in België.


Lichte bedrijfsvoertuigen:
Vs 2020 : -15,3% in juni // +22,8% gecumuleerd. Vs 2019 : -8,15% in juni // -4% gecumuleerd

Om dezelfde redenen als voor personenauto’s, daalde het aantal inschrijvingen van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in juni met -15,3%. Desondanks sloot het segment de eerste helft van het jaar 2021 af met een stijging van 22,8%. In vergelijking met de eerste helft van het recordjaar 2019 laten de resultaten voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen een daling zien van -4%, al bij al een goed resultaat gezien de context.

Zware bedrijfsvoertuigen:
Vs 2020 : <16 ton -1,5% in juni // +6,4% gecumuleerd. >=16 ton +9% in juni // +15% gecumuleerd
Vs 2019 : <16 ton -50,2% in juni // -29% gecumuleerd. >=16 ton -59,6% in juni // -42,3% gecumuleerd

De segmenten zware bedrijfsvoertuigen van meer en minder dan 16 ton sluiten het eerste halfjaar af met resultaten die logischerwijs hoger liggen dan die van het eerste halfjaar van 2020: +6,4% voor <16 ton en +15% voor >16 ton. Ook hier lijken in vergelijking met de cumulatieve resultaten voor 2019 zowel de >16 ton- als de <16 ton-markt voor zware bedrijfsvoertuigen te dalen, met respectievelijk -% en -%, wat ook deels verklaard kan worden door het tekort aan semiconductoren dat alle fabrikanten treft. Maar ook hier was 2019 een recordjaar, net als bij de lichte bedrijfsvoertuigen.


Motorfietsen: Vs 2020 : -21,3% in juni // +16% gecumuleerd. Vs 2019 : +20,3% in juni // +1,9% gecumuleerd

Ook de markt voor gemotoriseerde tweewielers is niet kunnen ontsnappen aan de leveringsproblemen waarmee de fabrikanten te kampen hebben wereldwijd. De maand juni eindigde met een daling van het aantal registraties met -21,3%, de eerste helft van het jaar met een stijging van +16%. In vergelijking met het boekjaar 2019 zijn gemotoriseerde tweewielers het enige segment dat een halfjaarlijkse lichte groei laat zien: +1,9%.


Gedetailleerde inschrijvingen // Juni 2021

CATEGORIEËN

Maand
06/2021

Maand
06/2020

Cumul
06/2021
Cumul
06/2020
D %
Personenwagens 41.126 49.141 -16,31 232.391 216.605 +7,29
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 6.580 7.769 -15,31 41.933 34.136 +22,84
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  
130
123
7
132
127
5
-1,52
-3,15
+40
746
719
27
701
664
37
+6,42
+8,28
-27,03
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  
584
248
336
536
294
242
+8,96
-15,65
+38,84
3.608
1.459
2.149
3.138
1.655
1.483
+14,98
-11,84
+44,91
Opleggers 526 459 +14,6 3.721 3.059 +21,64
Aanhangwagens  1.080 1.060 +1,89 6.035 4.642 +30,01
Autobussen/Autocars 78 107 -27,1 531 414 +28,26
Bromfietsen 2.680 3.733 -28,21 13.811 12.126 +13,90
Motorfietsen 3.318 4.218 -21,34 15.784 13.604 +16,02

Lookback netto inschrijvingen // April 2020

CATEGORIEËN

05/2021

05/2020

D %
CUMUL
01 =>
05/21
CUMUL
01/20 =>05/20
D %
Personenwagens 33.292 33.626 -0,99 184.183 162.876 +13,08
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) 5.807 5.327 +9,01 33.999 25.302 +34,37
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton)     
- vrachtwagens
- trekkers  
123
120
3
93
84
9
+32,26
+42,86
-66,67
601
582
19
564
533
31
+6,56
+9,19
-38,71
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton):
- vrachtwagens
- trekkers  
488
210
278
416
273
143
+17,31
-23,08
+94,41
2.909
1.190
1.719
2.515
1.344
1.171
+15,67
-11,46
+46,8
Opleggers 618 428 +44,39 3.178 2.566 +23,85
Aanhangwagens  928 730 +27,12 4.904 3.547 +38,26
Autobussen/Autocars 64 21 +204,7 452 304 +48,68
Bromfietsen 2.344 2.352 -0,34 10.973 8.297 +32,25
Motorfietsen 2.872 2.625 +9,41 12.217 9.239 +32,23

INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE PERSONENWAGENS PER MERK

TERUGBLIK : inschrijvingen mei 2021 per merk, rekening houdend met de schrappingen binnen de 30 dagen

Info:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Thomas De Spiegelaere
Woordvoerder
T.: 0485 19 59 63
pers@mobilit.fgov.be - presse@mobilit.fgov.be

FEBIAC vzw
Christophe Dubon - Woordvoerder
Tél. 0497/70.91.47
cd@febiac.be

* De inhoud van dit commentaar valt onder de verantwoordelijkheid van FEBIAC en engageert op geen enkele wijze de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Automotive Guide