U bent hier  ›Home› Publicaties

Company cars & mobiliteitsbudget: Wat werd beslist en wat is al geweten? FEBIAC vraagt sereniteit en verduidelijking

FEBIAC, de Belgisch-Luxemburgse automobielfederatie, is niet gekant tegen intelligente hervormingen van de fiscale omkadering van auto’s van bedrijven. Net zomin is zij gekant tegen ingrepen die onze burgers en bedrijven mobiel houden of mobieler maken. Administratieve en fiscaal-sociale vereenvoudiging; het vergemakkelijken van multimodaliteit, sturing richting milieuvriendelijke voertuigen en mobiliteitsdiensten… het kan stuk voor stuk op onze principiële instemming rekenen.

FEBIAC benadrukt ook het belang om, in ons land dat wereldkampioen lasten op arbeid is, de loonlast voor bedrijven te drukken en de koopkracht van onze burgers te vrijwaren of te verbeteren, bij voorkeur via mechanismen die een onmiddellijk positief effect hebben op onze economie.

FEBIAC volgde met stijgende verbazing de gevolgtrekkingen en speculaties die de media haalden na de presentatie van de federale begrotingsmaatregelen met betrekking tot bedrijfswagens. Enkele ideeën en voorstellen staan namelijk mijlenver af van de 3 beslissingen die de federale regering afgelopen weekend heeft gecommuniceerd:

  1. De verminderde aftrek van brandstofkosten
  2. De invoering mobiliteitsbudget
  3. Beide maatregelen moeten 100 miljoen euro opbrengen in hoofde van de werkgever op een totale begrotingsinspanning van 3 miljard. Op een park van 850.000 bedrijfswagens betekent dit gemiddeld een extra kost voor de werkgever van zowat 120€ per bedrijfswagen op jaarbasis.

De concrete maatregelen en modaliteiten zullen, net als in de andere domeinen, de komende weken uitgewerkt worden, aldus nog de regering.

Al de rest is bijgevolg interpretatie en speculatie of, erger nog, volledig uit de lucht gegrepen. Dit gegis veroorzaakt echter heel wat deining en ongerustheid in de markt van bedrijfswagens, en dreigt deze een tijd lam te leggen. Dit is onaanvaardbaar.

Het is daarom uiterst belangrijk om snel de concrete modaliteiten van beide beslissingen te kennen. Want ook al is de mobiliteit van zijn personeel en zijn producten zeer belangrijk, welk bedrijf kan en wil zich vandaag engageren voor contracten die makkelijk drie tot vier jaar lopen en waarvan de gevolgen vandaag niet precies in te schatten zijn? Welke werknemer die een auto van het bedrijf nodig heeft om zijn of haar job uit te voeren, is vandaag zeker de juiste keuze te maken?

FEBIAC roept daarom, zoals de andere spelers in het mobiliteitsveld en de werkgeversorganisaties, op tot overleg en tot zeer spoedige duidelijkheid over de hervorming die op til is. Wij durven erop vertrouwen dat onze regering de concurrentiekracht van onze bedrijven en de koopkracht van onze burgers net zo hoog inschat als het verbeteren van de mobiliteit in ons land.

DUIDING: in ons land zijn momenteel 5,7 miljoen personenwagens ingeschreven. 850.000 daarvan zijn ingeschreven op naam van bedrijven, waarvan 600.000 leasewagens. Ongeveer 400.000 auto’s van bedrijven mogen door de werknemer gebruikt worden voor privéverplaatsingen. Daarvoor worden zowel de werkgever als de werknemer (voordeel van alle aard) belast. In het (denkbeeldige) scenario dat er geen ‘salariswagens’ meer zouden zijn, zou ten hoogste 20% van de huidige gebruikers kunnen en willen overstappen naar een ander vervoermiddel dan een eigen auto voor de woonwerkverplaatsing.

De impact op de mobiliteit moet dus berekend worden op een vermindering met ten hoogste 80.000 eenheden (-1,4%) van het totale wagenpark van 5.700.000 auto’s. Dat stemt overeen met het jaarlijkse groeiritme van het wagenpark de voorbije jaren. Anders gesteld: de salariswagens doen verdwijnen heeft op mobiliteitsvlak het effect van 1 jaar terugkeren in de tijd.

Automotive Guide